Ngày 19/8 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày 19/8

Ngày 19/8 là ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng thời cũng là ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam. Đây là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

1Ngày 19/8 là ngày gì?

Ngày 19/8/1975 là một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu một thời kỳ mới của đất nước. Cách mạng Tháng Tám nổ ra và cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi tại thủ đô Hà Nội. Vì vậy, ngày 19/8 là ngày Cách mạng Tháng Tám thành công.

Ngày 12/12/2005, Luật Công an nhân dân được công bố, theo đó “Ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Có thể khẳng định, dù là trong quá khứ hay tương lai, ngày 19/8 đều mang một ý nghĩa to lớn với những người trong ngành Công an nói riêng và toàn bộ công dân Việt Nam nói chung.

Ngày 19/8/1975 là một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu một thời kỳ mới của đất nước

2Nguồn gốc lịch sử của ngày 19/8

Nhắc đến nguồn gốc lịch sử của ngày 19/8, ta phải nói đến năm 1945 với những trang sử hào hùng của dân tộc ta trong Cách mạng Tháng Tám, mở ra ngày Quốc Khánh đầy thiêng liêng và trọng đại của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

READ  Top 32 những kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi đẹp nhất khiến chàng say đắm

Ngày 19/8 đánh dấu sự thành công của Cách mạng Tháng Tám

Năm 1858, Pháp tấn công Đà Nẵng, tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, biến nước ta từ một đất nước độc lập có chủ quyền trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Nhiều cuộc đấu tranh, cao trào cách mạng đã nổ ra liên tiếp để giành độc lập dân tộc.

Tháng 8 năm 1945, khi cuộc chiến tranh thế giới vào giai đoạn kết thúc, đây chính là thời cơ của cách mạng nước ta. Quân dân ta đồng lòng nghe theo chỉ thị của Đảng chờ ngày tiến công. Từ ngày 13/8 – 17/8, các cơ quan đầu não đã họp bàn và phát lệnh Tổng khởi nghĩa trên phạm vi toàn quốc.

Sáng 19/8/1945, quân dân ta kéo về Nhà hát lớn Hà Nội thực hiện cuộc mít tinh với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử và làm chủ Hà Nội nhanh chóng. Thắng lợi tại khu vực này đã trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc đấu tranh, giải phóng ở các tỉnh thành khác.

Nhân dân vui sướng khi Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi

Khi đó, lực lượng vũ trang Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ, Sở trinh sát ở Trung Bộ, Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ, tuy tên gọi khác nhau nhưng đều có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Đây cũng chính là tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam. Vì vậy, ngày 19/8 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

READ  Sinh năm 1989 mệnh gì, tuổi con gì? Hợp màu gì? Hợp với tuổi nào?

3Ý nghĩa ngày 19/8

Ngày 19/8 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc khi đánh dấu sự thành công của cách mạng Việt Nam, đập tan sự áp bức bóc lột gần một thế kỷ của thực dân Pháp, chấm dứt chế độ phong kiến và lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đây cũng là ngày tôn vinh lực lượng công an nhân dân – lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong các cuộc đấu tranh. Họ vừa là lực lượng xung kích trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Hằng năm cứ đến ngày 19/8, mỗi người dân Việt Nam đều bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng đối với lực lượng Công an nhân dân, những người anh hùng đã anh dũng hy sinh để mang lại độc lập dân tộc cho Tổ quốc.

Ý nghĩa ngày 19/8