Tháng: Tháng Hai 2024

Andehit axetic là một hợp chất hóa học vô cùng quen thuộc và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Và trong chương trình hóa học phổ thông,…