CỰC DỄ! CÁCH DÙNG CẤU TRÚC AFTER TRONG TIẾNG ANH

After là một từ được dùng rất phổ biến trong tiếng Anh thực tế, nó có thể là giới từ, liên từ hoặc trạng từ. Vì có nhiều chức năng nên cấu trúc after cũng rất đa dạng. Cùng điểm qua các cấu trúc after phổ biến nhất và cách dùng của chúng. Tùy vào các chức năng ngữ pháp như trên mà cấu trúc với after cũng thay đổi theo. Trong bài này, các cấu trúc after sẽ tập trung vào chức năng giới từ chỉ thời gian và khi after kết hợp với các động từ.

1. Cấu trúc after + V_ing

After là một giới từ, vì thế động từ khi đứng sau after sẽ có dạng V_ing. After + V_ing có nghĩa là sau khi làm gì đó.

Ví dụ:

– After taking a shower, I go to bed. (Sau khi đi tắm thì tôi đi ngủ.)

– After running for a while, I went home and had breakfast. (Sau khi chạy 1 lúc thì tôi về nhà và ăn bữa sáng.)

– After graduating, he’s been working as a teacher until now. (Sau khi tốt nghiệp, anh ấy làm giáo viên cho tới tận bây giờ.)

READ  Giá trị hàng hóa là gì? Những hàng hóa nào do Nhà nước định giá?

Lưu ý:

– Cụm after + V_ing được ngăn cách với mệnh đề phía sau bằng dấu phẩy nếu nó đứng đầu câu

– Chủ ngữ trong 2 mệnh đề của câu phải trùng nhau thì mới lược 1 vế và dùng after + V_ing

Ví dụ:

– He went shopping then he cooked dinner for us.

→ After going shopping, he cooked dinner for us. (Sau khi đi mua đồ thì anh ấy nấu bữa tối cho chúng tôi.)

– Anna failed her interview, she felt very disappointed.

→ After failing the interview, Anna felt very disappointed.

– Jamie bought an expensive car, he regretted it so much.

→ After buying an expensive car, Jamie regretted it so much.

Xem thêm:

=> SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A – Z

=> “ẴM” TRỌN ĐIỂM NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU HỎI ĐUÔI CÙNG LANGMASTER

null

2. Cấu trúc after trong kết hợp với các thì.

2.1. After + quá khứ hoàn thành + quá khứ đơn.

Đây là dạng cấu trúc after khá thường gặp với ý nghĩa: sau khi 1 hành động kết thúc thì 1 hành động khác diễn ra. Hành động đã kết thúc chia thì Quá khứ hoàn thành (Past Perfect), hành động diễn ra sau chia ở thì Quá khứ đơn (Past Simple).

Ví dụ:

– After they had finished the entrance exam, they rested for a week. (Sau khi hoàn thành kỳ thi đầu vào, họ nghỉ ngơi trong 1 tuần.)

– Mom let me play video games after I had done all the chores. (Mẹ cho tôi chơi game sau khi tôi đã làm xong hết việc nhà.)

READ  Những tháng nào có 31 ngày? Những tháng nào có 30 ngày trong năm theo lịch Dương?

– After the quarantine had been over, we went back to school. (Sau khi hết thời gian giãn cách thì chúng tôi quay trở lại trường học.)

2.2. After + quá khứ đơn + hiện tại đơn

Cấu trúc after này có miêu tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ có kết quả diễn ra ở hiện tại. Mệnh đề nguyên nhân chia ở thì Quá khứ đơn (Simple Past), mệnh đề kết quả chia ở thì Hiện tại đơn (Simple Present).

Ví dụ:

– After everything happened, Harry and Ginny still live together. (Sau khi mọi chuyện diễn ra, Harry và Ginny vẫn chung sống cùng nhau.)

– After Mike left, I am alone now. (Sau khi Mike rời đi thì giờ tôi chỉ có 1 mình.)

2.3. After + quá khứ đơn + quá khứ đơn

Cấu trúc after này miêu tả chuỗi các hành động diễn ra liên tiếp và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ:

– After I met Jim, we went to a cafe nearby.(Sau khi tôi gặp Jim, chúng tôi tới 1 quán cafe ở gần đó.)

– After I finished all the classes, I was exhausted. (Sau khi học hết các tiết thì tôi mệt lử.)

– I locked the door after everyone was out. (Tôi khóa cửa lại sau khi mọi người ra ngoài hết.)

null

2.4. After + hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành + tương lai đơn

Cấu trúc after này miêu tả 1 hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai. Hành động xảy ra trước chia ở thì Hiện tại đơn hoặc Hiện tại hoàn thành, hành động xảy ra sau chia ở thì Tương lai đơn (Simple Future).

READ  Lý thuyết xà phòng và phản ứng xà phòng chi tiết

Ví dụ:

– After Ron talks to Harry, they will look for Hermione. (Sau khi Ron nói chuyện với Harry, họ sẽ đi tìm Hermione.)

– We will study abroad after we have received the scholarships. (Chúng tôi sẽ đi du học sau khi chúng tôi nhận được học bổng.)

=> HỌC CÁCH DÙNG CẤU TRÚC ENJOY VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

3. Các cấu trúc after với cụm động từ

Các cụm động từ với after thường gặp

 • ask after – hỏi thăm sức khỏe
 • chase after – theo đuổi, tán tỉnh
 • come after – thừa kế, thành công
 • dangle after – lo lắng, phiền lòng
 • enquire after – hỏi thăm sức khỏe
 • get after – thuyết phục
 • go after – bắt giữ, theo đuổi
 • inquire after – hỏi thăm sức khỏe
 • listen after – có hứng thú
 • look after – chăm sóc
 • make after – đuổi theo
 • name after – đặt tên theo
 • run after – chạy theo, đi theo
 • run around after – giành thời gian cho ai
 • set after – săn đuổi
 • take after – giống (về ngoại hình)

null

4. Bài tập về cấu trúc after

Viết lại các câu sau sử dụng cấu trúc after

 1. They finished all their work. They came home.

→ ………

 1. We arrived then David went out.

→ ………

 1. I had completed my math homeworks. I watched a movie to relax.

→ ………

 1. My father will finally come back this week. He has been on a business trip for a month.

→ ………

 1. Lan ate all the ice cream, now she began to feel sick.

→ ………

=> BÍ QUYẾT LÀM CHỦ CÁC CẤU TRÚC CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

Đáp án

 1. After finishing all their work, they came home.
 2. David went out after we arrived.
 3. After I had completed my math homeworks, I watched a movie to relax.
 4. After he has been on a business trip for a month, my father will finally come back this week.
 5. Lan began to feel sick after she ate all the ice cream.