Anilin làm quỳ tím chuyển màu gì được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi thắc mắc, cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết câu hỏi vận dụng có đáp án hướng dẫn chi tiết. Hy vọng giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng giải bài tập.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung liên quan:

  • Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là
  • Glyxin không tác dụng được với dung dịch nào sau đây
  • Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt
  • Trong các chất dưới đây chất nào có lực bazơ mạnh nhất

Anilin làm quì tím chuyển màu gì

Trả lời

Dung dịch Anilin không làm đổi màu quỳ tím.

Sự đổi màu của quỳ tím trong hợp chất hữu cơ

1. Amin

Amin có nguyên tử N gắn trực tiếp với vòng benzen có tính bazo rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím

Các amin khác làm quỳ tím chuyển xanh

2. Amino axit

Số nhóm NH2 = số nhóm COOH → Không làm đổi màu quỳ tím

Số nhóm NH2 > số nhóm COOH → Làm quỳ tím hóa xanh

Thí dụ: Lysin

Số nhóm NH2 < số nhóm COOH → Làm quỳ tím hóa đỏ

Thí dụ: Axit glutamic

  • Axit vô cơ và hữu cơ đều làm quỳ tím hóa đỏ
  • Bazơ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh
Tham Khảo Thêm:  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Muối của kim loại mạnh và gốc axit mạnh không làm đổi màu quỳ tím

Thí dụ: Na2SO4

Muối của kim loại mạnh và gốc axit yếu làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Thí dụ: Na2CO3

Muối của kim loại yếu và gốc axit mạnh làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

Thí dụ: CuSO4

Muối của kim loại yếu và axit yếu tùy thuộc vào mức độ mạnh yếu có thể làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, màu xanh hoặc không đổi màu

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. Metylamin, amoniac, natri axetat

B. Anilin, metylamin, amoniac

C. Amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit

D. Anilin, amoniac, natri hiđroxit

Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Metylamin.

B. Alanin.

C. Glyxin.

D. Phenylamin.

Câu 3. Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. C6H5NH2.

B. H2N-CH2-COOH

C. CH3CH2CH2NH2.

D. H2N-CH(CH2-CH2-COOH)-COOH.

Câu 4. Cho quỳ tím vào mỗi dd sau: H2N-CH2-COONa (1), C6H5OH (2), CH3NH2 (3), C6H5NH2 (4), H2N-CH2-COOH (5), ClNH3-CH2-COOH (6), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (7), HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (8). Số dung dịch làm quỳ tím đổi màu là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 5. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Axit glutamic.

B. Alanin.

C. Glyxin.

D. Metylamin.

Câu 6. Nhận xét nào sau đây về anilin là không đúng?

A. Anilin không làm đổi màu quỳ tím

Tham Khảo Thêm:  Càng lúc hoạn nạn, càng nên tuyệt giao với 5 kiểu người này kẻo chưa thấy lợi chỉ toàn thiệt thân, muôn đời đừng mong quay lại "thời hoàng kim"

B. Anilin tác dụng với axit do trên N còn cặp e tự do

C. Anilin tác dụng được với dung dịch Brom do có tính bazơ

D. Anilin là một bazơ yếu

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Anilin làm quỳ tím chuyển màu gì. Nội dung tài liệu dễ hiểu giúp các bạn học sinh dễ dàng nắm bắt. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

By admin