By the time là gì? Cấu trúc và cách phân biệt với When, Until đầy đủ nhất!

By the time là gì? Cấu trúc và cách phân biệt với When, Until đầy đủ nhất!

Trang chủ » GIẬT 3 TẦNG QUÀ – IN DẤU TIẾNG ANH

Để chỉ thời gian trong Tiếng Anh, người ta sử dụng một cụm từ rất hay: By the time. Để có thể sử dụng chính xác và biết cách phân biệt với Until và When, bạn không nên bỏ qua bài chia sẻ dưới đây của NativeX nhé!

Xem thêm:

  • Cách sử dụng cấu trúc với How long và cách phân biệt How long, How many times chi tiết nhất!
  • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cơ bản đến nâng cao
  • Cách sử dụng Whether. Phân biệt Whether và If đầy đủ nhất!

1. “By the time” là gì?

“By the time” thiết lập một điểm cuối hoặc phạm vi kết thúc. Nó được sử dụng trong các cấu trúc mà người nói muốn nói rằng điều gì đó đã xảy ra (hoặc sẽ xảy ra) không muộn hơn thời gian quy định. Bạn có thể coi nó “<= thời gian được chỉ định”, tức là sớm hơn hoặc bằng thời gian được chỉ định.

Ví dụ:

‘By the time Joe was 10 he was driving the family car.

READ  Bệnh máu khó đông (Hemophilia) là gì và cách điều trị

Joe trong trường hợp này có thể đã học lái xe đạp hoặc máy kéo trước khi 10 tuổi, nhưng khi lên 10 tuổi, anh đã có kỹ năng lái chiếc ô tô của gia đình.

‘By the time Frank was 16 he was already robbing banks.

Frank có lẽ bắt đầu ăn trộm kẹo của trẻ nhỏ khi còn nhỏ hơn nhiều và rất giỏi trong việc thực hiện tất cả các loại trộm cướp đến nỗi anh ta đã tốt nghiệp để cướp ngân hàng và làm như vậy vào năm 16 tuổi.

Lưu ý:

Thành ngữ ‘by time he / she / it is [number; thường là năm]’ thường được dùng để chỉ ra điều gì đó bất thường về ai đó hoặc điều gì đó, thường là họ đang làm điều gì đó ở độ tuổi trẻ hơn bình thường một cách bất thường.

Ý nghĩa thực tế là người đó đang thực hiện hoạt động cụ thể ở độ tuổi được đề cập (thường tính bằng năm), nhưng ngụ ý là họ có thể đã học hoặc học kỹ năng đó ở độ tuổi trẻ hơn để có kỹ năng như bây giờ.

2. Cách dùng “By the time”

A. By the time với thì hiện tại đơn

Công thức by the time đi với thì hiện tại đơn:

By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành).

Cụ thể:

  • Với động từ tobe

By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will + V2(dạng nguyên thể không to)

READ  Mẹo học cách phát âm s, es, ‘s cực đơn giản dễ nhớ!

By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will have + V2(ed/ dạng PII)

  • Với động từ thường

By the time + S1 + V1 (số ít thêm s/es), S2 + will + V2(dạng nguyên thể không to)

By the time + S1 + V1 (số ít thêm s/es), + will have + V2(ed/ dạng PII)

B. By the time với thì quá khứ đơn

Công thức by the time đi với thì quá khứ đơn:

By the time + S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + V2 (quá khứ hoàn thành).

Cụ thể:

+ Với động từ tobe

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V2(ed/ dạng PII)

+ Với động từ thường

By the time + S1 + V1 (ed/ dạng PI), S2 + had + V2(ed/ dạng PII)

Ví dụ:

By the time Mai went to Lan’s home, she had gone to school.

(Khi Mai đến nhà Lan hì cô ấy đã đi đến trường rồi)

She had got married by the time he came back.

(Cô ấy đã láy chồng trước khi anh ấy trở về.)

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Thời gian

3. Phân biệt “By the time” với When/Until

Phân biệt “By the time” với “When”

Phân biệt “By the time” với “Until”

4. Bài tập By the time có đáp án