By the time là gì? Cách dùng cấu trúc By the time & bài tập có đáp án

By the time là gì? Cách dùng cấu trúc By the time & bài tập có đáp án
Cấu trúc By the time
By the time là gì? Cách sử dụng cấu trúc By the time và bài tập có đáp án chi tiết trong tiếng Anh!

I. By the time là gì?

By the time là một liên từ tiếng Anh chỉ thời gian, mang nghĩa là “vào lúc mà/ lúc mà/vào thời điểm mà…”. Ngoài ra, cụm từ này còn được định nghĩa là “trước lúc mà/trước khi mà…”. Cấu trúc By the time thường được sử dụng để bổ sung cho trạng từ chỉ thời gian của mệnh đề chính và làm rõ ý nghĩa của câu tiếng Anh. Ví dụ:

  • By the time Linda finished all the exercises, the student in this class has left (Vào thời điểm Linda hoàn thành tất cả các bài tập, học sinh trong lớp này đã rời đi hết).
  • By the time Linh An decides to buy this choker, we will have sold it (Đến khi Linh An quyết định mua chiếc vòng cổ này, chúng tôi đã bán nó đi hết).
By the time là gì?
By the time là gì?

II. Cách dùng, cấu trúc By the time & vị trí trong tiếng Anh

1. Cách dùng By the time

  • Cụm liên từ By the time được sử dụng để thiết lập một điểm cuối hay phạm vi kết thúc trong câu. Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh này được dùng phổ biến trong trường hợp người nói muốn nhắc tới điều gì đó đã xảy ra/ sẽ xảy ra sớm hoặc bằng so với thời gian quy định.
  • Cụm liên từ By the time sẽ luôn xuất hiện ở một trong hai mệnh đề của một câu phức tiếng Anh. Câu phức được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra khi một hành động khác đã xảy ra từ trước ở quá khứ/ tương lai. Do vậy, mệnh đề nào có chứa cụm by the time thì động từ sẽ được chia ở thì hiện tại đơn/ thì quá khứ đơn, mệnh đề còn lại trong câu sẽ chia ở thì hiện tại hoàn thành/ thì tương lai hoàn thành/ thì quá khứ hoàn thành.
  • Lưu ý: Trong thì quá khứ hoàn thành tiếng Anh, cụm từ “by the time” = “before”. Trong trường hợp này, từ before được sử dụng tương tự như cụm By the time.
READ  Hướng dẫn 10 cách tính phần trăm (%) đơn giản nhất cho bạn

2. Vị trí và cấu trúc By the time

2.1. By the time với thì hiện tại đơn

Cấu trúc By the time với thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả dự đoán liên hệ về thời gian của hai hành động, hai sự việc diễn ra ở hiện tại hoặc ở trong tương lai.

Cấu trúc By the time với động từ to be:

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V3

Ví dụ:

  • By the time Thanh is 18, she will go to club with her friends (Đến năm Thanh 18 tuổi, cô ấy sẽ đi club cùng bạn bè).
  • By the time Tran Anh is 20 years old, his family will have moved to Da Nang (Khi Trần Anh được 20 tuổi, gia đình anh ấy sẽ chuyển đến Đà Nẵng).
Cấu trúc By the time với thì hiện tại đơn
Cấu trúc By the time với thì hiện tại đơn

Cấu trúc By the time với động từ thường:

By the time + S1 + V1, S2 + will + V-inf

By the time + S1 + V1 +… + , S2 + will + have + V3

Ví dụ:

  • By the time Nam receives this present, I will be in Ha Giang (Khi Nam nhận được món quà này, tôi đã ở Hà Giang rồi).
  • The students in Math class will have finished their assignments by the time my head teacher arrives (Các học sinh trong lớp Toán đã hoàn thành bài tập của mình trước khi giáo viên chủ nhiệm của tôi đến).

Lưu ý:

  • Trong một câu, mệnh đề chứa cụm từ “by the time” cũng có thể được đặt ra phía sau. Khi đó, ta cần chú ý loại bỏ dấu “,” giữa 2 mệnh đề.
  • Trong một câu để thể hiện ý nghĩa khác biệt đôi chút, mệnh đề không chứa cụm từ “by the time” cũng có thể xuất hiện trường hợp động từ to be ở thì tương lai đơn, thay vì dùng thì tương lai hoàn thành.
READ  Số đếm tiếng Trung – Cách đọc và viết cho người bắt đầu học
Cấu trúc By the time với thì hiện tại đơn
Cấu trúc By the time với thì hiện tại đơn

2.2. By the time với thì quá khứ đơn

Trong thì quá khứ đơn, cấu trúc By the time được sử dụng với mục đích nhấn mạnh rằng trong quá khứ, trước khi một hành động nào đó xảy ra thì đã có một hành động khác xảy ra rồi. Chúng ta nên lưu ý rằng đây cũng chính là một dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếng Anh.

Cấu trúc By the time với động từ to be:

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V3

Ví dụ:

  • By the time we were at Nhung’s party, they had eaten all the cake (Vào lúc chúng tôi ở bữa tiệc của Nhung, họ đã ăn hết bánh rồi).
  • By the time I was very tired, I had finished this campaign (Tôi đã rất mệt mỏi khi tôi hoàn thành chiến dịch đó).
Cấu trúc By the time với thì quá khứ đơn
Cấu trúc By the time với thì quá khứ đơn

Cấu trúc By the time với động từ thường:

By the time + S1 + V2, S2 + had + V3

Ví dụ:

  • By the time they arrived, this flower shop had already closed (Vào lúc họ đến thì cửa hàng hoa đó vừa đóng cửa).
  • By the time my mother reached home, darkness had fallen (Vào lúc mà mẹ tôi về tới nhà, màn đêm đã buông xuống).
Cấu trúc By the time với thì quá khứ đơn
Cấu trúc By the time với thì quá khứ đơn

Lưu ý:

  • Trong một câu, mệnh đề chứa cụm từ “by the time” cũng có thể được đặt ra phía sau. Khi đó, ta cần chú ý loại bỏ dấu “,” giữa 2 mệnh đề.
  • Trong một câu để thể hiện ý nghĩa khác biệt đôi chút, mệnh đề không chứa cụm từ “by the time” cũng có thể xuất hiện trường hợp động từ to be ở thì quá khứ đơn, thay vì dùng thì quá khứ hoàn thành.
READ  Dầu mỏ là gì?

Tham khảo thêm bài viết:

https://prepedu.com/vi/blog/cau-truc-depend-on/

III. Phân biệt cấu trúc By the time với When & Until

1. Phân biệt cấu trúc By the time và When

Phân biệt cấu trúc By the time và WhenBy the timeWhenGiống nhau

Vị trí:

 • By the time và When – 2 từ/ cụm từ này thường đứng ở vị trí đầu của một trong hai mệnh đề câu phức, mục đích là để nối hai mệnh đề.
 • By the time và When có cùng cấu trúc:

By the time/ When + mệnh đề 1 + , + mệnh đề 2Mệnh đề 1 + By the time/ When + mệnh đề 2

Chức năng:

 • By the time và When – 2 từ/ cụm từ này đều đứng trong mệnh đề dùng thì đơn để nối nó lại với mệnh đề dùng thì hoàn thành.
 • By the time và When – 2 từ/ cụm từ này đều diễn tả sự việc trong mệnh đề dùng thì hoàn thành xảy ra trước so với sự việc trong mệnh đề dùng thì đơn.

Khác nhau

 • Ý nghĩa: trước khi
 • Tác dụng: By the time sử dụng để nhấn mạnh mức độ chính xác về mốc thời gian cũng như thời điểm xảy ra sự việc. Ví dụ:
  • By the time My called me, I had left this city. (Vào thời điểm My gọi cho tôi, tôi đã rời khỏi thành phố đó).
 • Ý nghĩa: khi mà
 • Tác dụng: When sử dụng để nhấn mạnh về nội dung của hành động tại thời điểm nói, thời gian ở đây mang tính chung chung. Ví dụ:
  • I used to walk to the office when I was young. (Tôi thường đi bộ đến văn phòng khi tôi còn trẻ).

2. Phân biệt cấu trúc By the time và Until

Phân biệt cấu trúc By the time và UntilBy the timeUntilGiống nhau

 • Vị trí: By the time và Until – 2 từ/ cụm từ này cùng đứng đầu 1 trong 2 mệnh đề của câu phức với mục đích nối hai mệnh đề này lại với nhau.
 • Cấu trúc:

By the time/ Until + mệnh đề 1 + , + mệnh đề 2Mệnh đề 1 + By the time/ Until + mệnh đề 2

Khác nhau

 • Ý nghĩa: trước khi
 • Tác dụng: By the time được dùng để diễn tả một hành động, sự việc nào đó sẽ có khả năng kết thúc khi có một hành động, sự việc khác bắt đầu. Ví dụ:
  • All student in this class will have finished their homework by the time the Math teacher starts to collect them (Tất cả học sinh trong lớp này sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước khi giáo viên Toán bắt đầu thu bài)
 • Ý nghĩa: cho tới khi
 • Tác dụng: When được sử dụng diễn tả một hành động, sự việc nào đó sẽ chỉ diễn ra khi có một hành động, sự việc khác diễn ra cùng thời điểm đó. Ví dụ:
  • Luna cannot finish housework until uncle Na comes. (Luna không thể hoàn thành việc nhà cho đến khi dì Na quay trở lại).

IV. Cấu trúc At the time, By + time, From time to time

Ngoài cấu trúc By the time, hiểu thêm về một số cấu trúc như: At the time, By + time, From time to time:

Từ/ cụm từCách dùngAt the time

 • At the time là một liên từ chỉ thời gian trong tiếng Anh, cụm từ này bổ nghĩa cho câu. Song khác với cụm từ by the time, at the time mang nghĩa là vào/ tại thời điểm đó.
 • Vậy nên ta có thể hiểu rằng thời điểm xảy ra hành động giữa hai vế câu sẽ đồng thời với nhau chứ không phải một hành động xảy ra trước một hành động xảy ra sau như trong cấu trúc by the time.
 • Ví dụ: Tuan was very kind to my family, but I did not fell that at the time ( Tuấn rất tốt với gia đình tôi nhưng khi đó tôi không cảm nhận được).

By + time

 • By + time có nghĩa là “cho đến khi mà….”. Cụm từ này được sử dụng để nhấn mạnh rằng một hành động nào đó sẽ xảy ra muộn nhất vào lúc mà, khi mà.
 • Cụm từ By + time được sử dụng trong thì tương lai đơn hoặc thì tương lai hoàn thành.
 • Ví dụ: My roommate will have done his homework by Monday night (Bạn cùng phòng của tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà muộn nhất vào tối thứ Hai).

From time to time

 • From time to time – cụm từ này khác so với các liên từ chỉ thời gian ở phía trên trên vì đây là một trạng từ chỉ tần suất, mang nghĩa “thỉnh thoảng, hiếm khi”.
 • From time to time = seldom/ some times.
 • Ví dụ: I still think of her from time to time. (Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về cô ấy).

V. Bài tập cấu trúc By the time có đáp án chi tiết

Thử làm ngay một số bài tập dưới đây để nằm lòng kiến thức ngữ pháp về cấu trúc By the time bạn nhé:

Chọn đáp án đúng trong các từ gạch chân dưới đây:

1) By the time I get / got / gets to Ninh Binh, I will have done a lot of things.

2) This girl won’t have finished the task by the time you arrived / arrive / arrives.

3) Hana will have tidied up her bedroom by the time her mother came / come / comes back.

4) Chinh will have improved her French by the time she came / come / comes back from France.

5) How many countries will you have traveled by the time you turn / turns / turned 35?

6) Will you have saved up enough money by the time you retire / retired / retires?

7) Will your younger sister have to read the comic by the time she get / got / gets to Thai Binh?

Đáp án:

1 – get; 2 – arrive; 3 – comes; 4 – comes; 5 – turn; 6 – retire; 7 – gets

VI. Lời Kết

Trên đây là cách dùng cấu trúc By the time cũng như bài tập có đáp án cụ thể giúp bạn vừa trau dồi kiến thức vừa áp dụng để thực hành ngay lập tức. Prep hy vọng bạn sẽ áp dụng kiến thức trên vào nhiều kỳ thi tiếng anh khác nhau.

Nếu bạn chưa có lộ trình thì hãy tham khảo ngay lộ trình phù hợp với mục tiêu của bạn dưới đây nhé

 1. Khóa học ielts
 2. Khóa học toeic
 3. Khóa học tiếng anh thptqg