Toptailieu.vn xin giới thiệu sơ lược Lý thuyết Đặc trưng sinh lí của âm Vật Lí 12 chọn lọc, hay nhất giúp học sinh lớp 12 ôn luyện để nắm chắc kiến thức cơ bản và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí.

Mời các bạn đón xem:

Đặc trưng sinh lí của âm (Lý thuyết + 20 bài tập có lời giải)

I. Lý thuyết Đặc trưng sinh lí của âm

Là những đặc trưng liên quan đến cảm nhận (cảm giác) của con người.

1. Ba đặc trưng sinh lí của âm là độ cao, độ to và âm sắc.

2.

– Độ cao của âm là đặc trưng liên quan đến tần số của âm.

– Âm càng cao khi tần số càng lớn.

3.

– Độ to của âm là đặc trưng liên quan đên mức cường độ âm L.

– Âm càng to khi mức cường độ âm càng lớn.

4.

– Âm sắc là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt được các âm thanh phát ra từ các nguồn khác nhau.

– Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm.

– Âm sắc phụ thuộc vào tần số và biên độ của các họa âm.

II. Bài tập Đặc trưng sinh lí của âm

Bài 1: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng :

A. cường độ âm.

B. mức cường độ âm.

C. biên độ.

D. tần số.

Bài 2: Độ to là một đặc trưng sinh lí của âm phụ thuộc vào:

Tham Khảo Thêm:  Mặt trăng mọc hướng nào và lặn ở hướng nào? Cách để xác định

A. mức cường độ âm.

B. biên độ âm.

C. tần số và biên độ âm.

D. tần số âm.

– Độ to là một đặc trưng sinh lí của âm phụ thuộc vào mức cường độ âm

Chọn đáp án A

Bài 3: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí của âm là:

A. cường độ âm.

B. tần số.

C. mức cường độ âm.

D. đồ thị dao động.

Bài 4: Âm sắc là:

A. đặc trưng sinh lí của âm.

B. màu sắc của âm.

C. đặc trưng vật lí của âm.

D. tính chất của âm giúp ta cảm giác về sự trầm, bổng của các âm.

Bài 5: Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm:

A. độ to của âm

B. độ cao của âm

C. âm sắc của âm

D. mức cường độ âm

Bài 6: Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm có thể giúp ta phân biệt được hai âm loại nào trong các loại dưới đây?

A. Có cùng tần số phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.

B. Có cùng tần số phát ra trước hay sau bởi cùng một nhạc cụ.

C. Có cùng biên độ phát ra trước hay sau bởi cùng một nhạc cụ.

D. Có cùng biên độ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.

Bài 7: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Tham Khảo Thêm:  Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng bắc bộ?

A. Độ đàn hồi của âm.

B. Biên độ dao động của nguồn âm.

C. Tần số của nguồn âm.

D. Đồ thị dao động của nguồn âm.

– Độ cao của âm phụ thuộc và yếu tố: tần số dao động, tần số là số dao động trong một giây.

Chọn đáp án C

Bài 8: Một sóng âm có chu kì 80 ms. Sóng âm này:

A. là âm nghe được.

B. là siêu âm.

C. truyền được trong chân không.

D. là hạ âm.

T = 80 ms → f = 12,5 Hz < 16 Hz → sóng hạ âm.

Chọn đáp án D

Bài 9: Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về:

A. âm sắc.

B. độ to.

C. độ cao.

D. cả độ cao, độ to lẫn âm sắc.

Bài 10: Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với:

A. độ cao.

B. cả độ cao và độ to.

C. đồ thị dao động âm.

D. độ to.

By admin