Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 (có đáp án): Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Mạch điện tử điều khiển là mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển.

B. Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử điều khiển.

C. Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha là mạch điện tử điều khiển.

D. Cả 3 đáp án đều đúng.

Câu 2: Ở mô hình điều khiển trong công nghiệp từ máy tính, tín hiệu được lấy từ:

A. Màn hình

B. Bàn phím

C. Bộ điều khiển

D. Động cơ

Câu 3: Đâu là sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển:

A.

B.

C.

D.

Câu 4: Dựa vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển:

A. Dựa vào công suất

B. Dựa vào chức năng

C. Dựa vào mức độ tự động hóa

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 5: Công dụng của mạch điện tử điều khiển là:

A. Điều khiển tín hiệu

B. Điều khiển thiết bị điện dân dụng

C. Điều khiển trò chơi, giải trí

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 6: Đáp án nào sau đây không thuộc phân loại mạch điện tử điều khiển?

A. Điều khiển tín hiệu

READ  Tính Chất Hóa Học Của Nước - Thành Phần Và Bài Tập Vận Dụng

B. Điều khiển cứng bằng mạch điện tử

C. Điều khiển không có lập trình

D. Điều khiển tốc độ

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Mạch điện tử điều khiển chỉ có công suất lớn

B. Mạch điện tử điều khiển chỉ có công suất nhỏ

C. Mạch điện tử điều khiển chỉ có công suất vừa

D. Mạch điện tử điều khiển có loại có công suất lớn và có loại có công suất nhỏ.

Câu 8: Đâu là ứng dụng của mạch điện tử điều khiển?

A. Vệ tinh vinasat 1

B. Tàu vũ trụ con thoi

C. Động cơ bước

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Chọn đáp án sai: Thiết bị nào sau đây không thuộc ứng dụng mạch điện tử điều khiển?

A. Máy giặt

B. Nồi cơm điện

C. Máy tính

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 10: Động cơ bước được ứng dụng ở:

A. Trong Rôbot

B. Trong cơ cấu lái của máy bay để xác định phương và chiều

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

D. Cả 2 đáp án trên đều sai

Câu 11:Điều khiển mạch điện tử theo chức năng gồm có:

A. Điều khiển tín hiệu.

B. Điều khiển tốc độ.

C. Cả 2 đáp án trên

D. Cả 2 đều sai

Câu 12: Mạch điều khiển tín hiệu có ứng dụng gì trong thực tế ?

A. Thông báo về tình trạng của máy móc, tình trạng của thiết bị khi gặp sự cố

READ 

B. Thông báo những thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo hiệu lệnh

C. Làm các thiết bị trang trí bằng điện tử

D. Tất cả các ứng dụng trên

Câu 13: Mạch điện tử điều khiển trong máy quạt, máy điều hoà không khí là mạch:

A. Điều khiển tín hiệu

B. Điều khiển các thiết bị dân dụng

C. Tự động hoá các máy móc và thiết bị

D. Điều khiển trò chơi, giải trí

Câu 14: Mạch điện tử điều khiển là:

A. Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển

B. Là những mạch hồi tiếp có thể có hoặc cũng có thể không có trong mạch

C. Là những mạch hồi tiếp có trong mạch

D. Là những mạch tự động hóa thiết bị

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 14 (có đáp án): Mạch điều khiển tín hiệu
  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 15 (có đáp án): Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha (hay, chi tiết)
READ 

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
  • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3