Với giải Bài 4.3 trang 11 SBT Khoa học tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Khoa học tự nhiên 7. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 7 Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 4.3 trang 11 SBT Khoa học tự nhiên 7: Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của

A. khối lượng.

B. số proton.

C. tỉ trọng.

D. số neutron.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, mà số đơn vị điện tích hạt nhân được xác định bằng số proton.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 4.1 trang 11 SBT Khoa học tự nhiên 7: Nhà khoa học nổi tiếng người Nga đã có công trong việc xây dựng bảng tuần hoàn sử dụng đến ngày nay là…

Bài 4.2 trang 11 SBT Khoa học tự nhiên 7: Hiện nay có bao nhiêu chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?…

Bài 4.4 trang 11 SBT Khoa học tự nhiên 7: Các nguyên tố phi kim không thuộc nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?…

Tham Khảo Thêm:  Sự truyền nhiệt là gì ? Nguyên lý truyền nhiệt hoạt động sao ?

Bài 4.5 trang 11 SBT Khoa học tự nhiên 7: Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố hóa học là…

Bài 4.6 trang 11 SBT Khoa học tự nhiên 7: Vị trí kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thường…

Bài 4.7 trang 11 SBT Khoa học tự nhiên 7: Trong ô nguyên tố sau, con số 23 cho biết điều gì?…

Bài 4.8 trang 11 SBT Khoa học tự nhiên 7: Tên gọi của các cột trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là gì?…

Bài 4.9 trang 11 SBT Khoa học tự nhiên 7: Phần lớn các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn là…

Bài 4.10 trang 12 SBT Khoa học tự nhiên 7: Các kim loại kiềm trong nhóm IA đều có số electron lớp ngoài cùng là bao nhiêu?…

Bài 4.11 trang 12 SBT Khoa học tự nhiên 7: Những nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm VIIA (Halogen)?…

Bài 4.12 trang 12 SBT Khoa học tự nhiên 7: Nguyên tố nào được sử dụng trong thuốc tẩy gia dụng?…

Bài 4.13 trang 12 SBT Khoa học tự nhiên 7: Các nguyên tố hóa học nhóm IIA có điểm gì chung?…

Bài 4.14 trang 12 SBT Khoa học tự nhiên 7: Lí do những nguyên tố hóa học của nhóm IA không tìm thấy trong tự nhiên:…

Bài 4.15 trang 12 SBT Khoa học tự nhiên 7: Quan sát hình bên, hãy chỉ ra nguyên tố nào là phi kim?…

Tham Khảo Thêm:  Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Bài 4.16 trang 12 SBT Khoa học tự nhiên 7: Hãy cho biết kim loại nào có thể cắt bằng dao?…

Bài 4.17 trang 12 SBT Khoa học tự nhiên 7: Nguyên tố nào được sử dụng trong việc chế tạo con chip máy tính?…

Bài 4.18 trang 12 SBT Khoa học tự nhiên 7: Nguyên tố phi kim nào tồn tại ở dạng lỏng ở nhiệt độ phòng?…

Bài 4.19 trang 13 SBT Khoa học tự nhiên 7: Hãy cho biết, tên gọi của nhóm nguyên tố được tô màu trong bảng tuần hoàn dưới đây….

Bài 4.20 trang 13 SBT Khoa học tự nhiên 7: Quan sát ô nguyên tố và Lời giải các câu hỏi sau:…

Bài 4.21 trang 13 SBT Khoa học tự nhiên 7: Quan sát ô nguyên tố sau:…

Bài 4.22 trang 13 SBT Khoa học tự nhiên 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:…

Bài 4.23 trang 13 SBT Khoa học tự nhiên 7: Cho các nguyên tố hóa học sau: H; Mg; B; Na; S; O; P; Ne; He; Al….

Bài 4.24 trang 13 SBT Khoa học tự nhiên 7: Không chỉ riêng nhà khoa học Mendeleev thành công trong việc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hiện nay cũng có nhiều bảng tuần hoàn được trình bày rất phong phú và đa dạng. Sử dụng Internet hay sách báo, tạp chí, em hãy tìm, sưu tầm, hay thiết kế bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cho cả lớp cùng xem….

Tham Khảo Thêm:  Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?

Xem thêm các bài giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 3: Nguyên tố hóa học

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 5: Phân tử – đơn chất – hợp chất

Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học

Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học

By admin