Câu hỏi: Cung phản xạ là gì? Cho ví dụ về cung phản xạ

Câu trả lời

– Cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan nhận (da…) qua trung khu thần kinh đến cơ quan trả lời (cơ, tuyến…)

Ví dụ

Khi tay chạm vào ngọn nến → cảm thấy đau (thông qua thụ thể đau ở da) → xung thần kinh đi theo nơron hướng tâm nơron trung gian của thần kinh trung ương → phân tích xung thần kinh → nơron ly tâm → cơ tay → co cơ → rụt tay. Kết quả của phản ứng được các nơ ron hướng tâm báo về hệ thần kinh trung ương, nếu phản ứng không chính xác hoặc chưa đầy đủ → phát lệnh cài đặt → dây ly tâm → cơ quan phản ứng → vòng phản xạ.

1. Cấu trúc và chức năng của tế bào thần kinh

– Cấu tạo của một nơron điển hình:

Thân nơron chứa nhân

Phân nhánh sợi ở các góc của thân cây

Sợi trục so với cơ thể nghiêng một góc, bên ngoài có các bao myelin, khoảng cách giữa các bao myelin gọi là eo Ranvie.

Chức năng: Có 2 chức năng cơ bản:

Cảm ứng: khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng với chúng dưới dạng các xung thần kinh. Dẫn truyền xung thần kinh: là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một hướng nhất định, từ nơi phát hoặc tiếp nhận đến thân nơron và lan truyền dọc theo sợi trục qua khớp thần kinh.

Tham Khảo Thêm:  Biểu hiện của tình bạn trong sáng lành mạnh là gì?

– Các loại nơron: có 3 loại

Các loại tế bào thần kinh

Chức năng

Tế bào thần kinh hướng tâm (tế bào thần kinh cảm giác)

Cơ thể nằm bên ngoài hệ thống thần kinh trung ương

Truyền các xung thần kinh từ máy thu đến hệ thống thần kinh trung ương

Interneurons (nơ-ron giao tiếp)

Nằm ngay trung tâm TK

Liên kết giữa các nơ-ron

Ly tâm (nơ ron vận động)

Thể nằm ở trung ương thần kinh, sợi trục chỉ cơ quan đáp ứng. Dẫn truyền xung động thần kinh từ trung khu thần kinh đến các cơ quan đáp ứng

2. Cung phản xạ

– Ví dụ:

Chạm vào vật nóng → bỏ tay ra

Thấy trái chua → ứa nước miếng

– Khái niệm: Phản xạ là sự trả lời của cơ thể trước các kích thích của môi trường dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. – Lưu ý: Hiện tượng ở thực vật (khi chạm tay vào cây trinh nữ thì lá uốn cong) không phải là phản xạ vì thực vật không có hệ thần kinh. Khi tay chạm vào vật nóng thì rụt lại, khi có ánh sáng chiếu vào mắt thì đồng tử (con ngươi) co lại, khi thức ăn vào miệng thì tuyến nước bọt tiết nước bọt… Các phản ứng này xảy ra gọi là phản xạ. Mọi cử động của cơ thể đều là phản xạ. cung phản xạ

– Cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan nhận (da…) qua trung khu thần kinh đến cơ quan trả lời (cơ, tuyến…)

Tham Khảo Thêm:  Vì sao phải học lịch sử?

– Thành phần 1 của cung phản xạ gồm 5 yếu tố: cơ quan thụ cảm, 3 nơ ron ( nơ ron hướng tâm, nơ ron trung gian và nơ ron hướng tâm) và cơ quan cảm giác. vòng phản xạ

Cơ quan tiếp nhận kích thích từ môi trường sẽ phát xung thần kinh theo dây hướng tâm đến trung ương thần kinh, từ trung tâm phát xung thần kinh theo dây li tâm đến cơ quan đáp ứng. Kết quả của phản ứng được đưa lên tâm nhờ dây hướng tâm, nếu phản ứng chưa chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh sẽ phát lệnh điều chỉnh, nhờ dây ly tâm truyền đến viên phản lực. Điều này cho phép cơ thể phản ứng đúng với các kích thích

– Khái niệm: vòng phản xạ là một luồng thần kinh gồm một cung phản xạ và một đường phản hồi. Con đường phản hồi quay trở lại hệ thống thần kinh trung ương để điều chỉnh phản ứng. – Cung phản xạ:

– Các phản xạ được thực hiện trong một vòng khép kín

– Lưu ý: Ngay cả khi phản ứng chỉ thỏa mãn một lần yêu cầu đáp ứng kích thích thì vẫn có thông tin tiêu cực. Như vậy, kể cả trong những phản xạ đơn giản nhất, xung thần kinh luôn truyền theo vòng phản xạ

3. Trả lời các câu hỏi

1. Phản xạ là gì? Hãy lấy một vài ví dụ về phản xạ.

Trả lời:

Phản xạ là phản ứng của cơ thể trước các kích thích từ môi trường bên ngoài hoặc bên trong cơ thể dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Ví dụ: Khi tay chạm vào vật nóng thì tay co lại, khi ăn thì chảy nước miếng, khi gặp lạnh thì nổi da gà, khi có ánh sáng chiếu vào mắt thì nheo mắt…

Tham Khảo Thêm:  Ví dụ về từ đa nghĩa

2. Cho ví dụ về một phản xạ và phân tích xung thần kinh của phản xạ này.

Trả lời:

– Ví dụ: Nghe gọi tên từ phía sau, bạn quay đầu lại, đó là phản xạ

– Phân tích ví dụ: Tiếng gọi tên ta kích thích các cơ quan thụ cảm thính giác, gây ra sự dẫn truyền xung thần kinh theo dây thần kinh hướng tâm về trung ương, từ trung ương đưa xung thần kinh về trung ương. các cơ quan phản ứng quay đầu theo hướng gọi.

3. Nêu ví dụ cụ thể, phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ này.

Trả lời:

Ví dụ: Đưa tay chạm vào vật nóng làm tay co lại. Cung phản xạ này là con đường mà các xung thần kinh truyền từ cơ quan nhận qua hệ thống thần kinh trung ương đến cơ quan phản ứng.

By admin