Giải sách bài tập Lịch Sử 10 Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam

Bài tập 1: Hãy xác định chỉ một ý trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 19 dưới đây

Câu 5 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Đặc điểm của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là

A. bộ máy nhà nước khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua.

B. bộ máy nhà nước phức tạp với nhiều bộ phận.

C. nhà nước sơ khai nhưng không còn là tổ chức bộ lạc.

D. nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực châu Á.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Xem thêm các bài giải sách bài tập Lịch Sử lớp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

 • Câu 1 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc được phát triển trên cơ sở ….

 • Câu 2 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Hiện vật nào sau đây tiêu biểu cho nền văn minh ….

 • Câu 3 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Tổ chức Nhà nước thời Văn Lang – Âu Lạc ….

 • Câu 4 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Nội dung nào sau đây không phải là điều kiện tự ….

 • Câu 6 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Nội dung nào sau đây là biểu hiện cho sự ….

 • Câu 7 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Công trình nào sau đây là thành tựu tiêu biểu ….

 • Câu 8 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Chữ Chăm cổ được sáng tạo trên cơ sở của loại chữ viết nào ….

 • Câu 9 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Chăm-pa có đặc điểm gì ….

 • Câu 10 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Lễ hội truyền thống nào sau đây thuộc văn minh Chăm-pa ….

 • Câu 11 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Chăm-pa có đặc điểm nổi bật nào sau đây ….

 • Câu 12 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Phù Nam được hình thành và phát triển ….

 • Câu 13 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Óc Eo là tên gọi của ….

 • Câu 14 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Cư dân Phù Nam phát triển loại hình kinh tế ….

 • Câu 15 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Loại hình tôn giáo nào đã xuất hiện trong đời sống tâm linh ….

 • Câu 16 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm ….

 • Câu 17 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam ….

 • Câu 18 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Đứng đầu là vua, giúp vua có các Lạc hầu, Lạc tướng ….

 • Câu 19 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Thành tựu nào sau đây của các nền văn minh cổ trên ….

 • Bài tập 2 trang 65 SBT Lịch Sử 10: Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử trong các câu dưới đây. ….

 • Bài tập 3 trang 65 SBT Lịch Sử 10: Ghép các ý ở cột A với cột B cho phù hợp nội dung lịch sử ….

 • Bài tập 4 trang 66 SBT Lịch Sử 10: Ghép các hình ảnh ở bên trái với ô chữ ở bên phải ….

 • Câu 5.1 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Lập bảng hệ thống về cơ sở hình thành của các nền văn minh ….

 • Câu 5.2 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Căn cứ vào kết quả của Bài tập phần 5.1, hãy chỉ ra ….

 • Bài tập 6 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Hãy thống kê một số thành tựu tiêu biểu của các nền ….

 • Câu 7.1 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Khai thác tư liệu sau giúp em nhận thức được điều gì về nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc ….

 • Câu 7.2 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Trình bày quan điểm của em về nhận định sau: Ba nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam ….

 • Bài tập 8 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Sưu tầm thêm tư liệu về một thành tựu văn minh cổ ….

READ  Trả lời câu hỏi “What are you doing?” bằng tiếng Anh chi tiết

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3