Bài 1. Thiên nhiên châu Âu SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Bài 1. Thiên nhiên châu Âu SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 2b trang 98 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 1.2 và thông tin trong bài, em hãy:

– Kể tên các đới và kiểu khí hậu của châu Âu.

– Trình bày đặc điểm phân hóa khí hậu ở châu Âu.

Bài 1. Thiên nhiên châu Âu SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo</>

Phương pháp giải:

– Quan sát hình 1.2 (Đọc bảng chú giải để biết được kí hiệu các đới và kiểu khí hậu được thể hiện trên bản đồ).

– Đọc thông tin mục 2b (Khí hậu).

Lời giải chi tiết:

* Đặc điểm phân hóa khí hậu ở châu Âu: khí hậu phân hóa đa dạng thành các đới và kiểu khí hậu.

– Đới khí hậu cực và cận cực:

+ Phân bố: phía bắc châu lục và các đảo vùng cực.

+ Khí hậu lạnh giá quanh năm, lượng mưa rất ít.

– Đới khí hậu ôn đới: chiếm phần lớn diện tích, gồm 2 kiểu khí hậu

+ Khí hậu ôn đới hải dương:

Phân bố: các đảo và vùng ven biển phía tây.

Khí hậu điều hòa, mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm; nhiệt độ trung bình năm thường trên 0oC; mưa quanh năm, lượng mưa tương đối lớn.

+ Khí hậu ôn đới lục địa:

Phân bố: vùng trung tâm và phía đông châu lục.

Mùa hè nóng, mùa dông lạnh hơn so với khí hậu ôn đới hải dương; lượng mưa ít, giảm dần từ tây sang đông.

– Đới khí hậu cận nhiệt:

+ Phân bố: phía nam châu lục.

READ 

+ Mùa hè nóng, khô; mùa đông ấm, có mưa rào,lượng mưa ở mức trung bình.

– Ngoài ra, khu vực núi cao, khí hậu thay đổi theo độ cao, trên đỉnh núi thường có băng tuyết bao phủ.

Trả lời câu hỏi mục 2c trang 100 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 1.1 và thông tin trong bài, em hãy:

– Xác định các con sông lớn ở châu Âu: Von-ga, Đa-nuyp, Rai-nơ.

– Cho biết các con sông trên đổ ra biển và đại dương nào?

Bài 1. Thiên nhiên châu Âu SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo</>

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.1 và đọc thông tin trong mục c (Sông ngòi).

Lời giải chi tiết:

– Xác định các con sông lớn ở châu Âu: Von-ga, Đa-nuyp, Rai-nơ:

Bài 1. Thiên nhiên châu Âu SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo</>

– Các con sông đổ ra biển và đại dương:

+ Sông Von-ga: đổ ra biển Ca-xpi.

+ Sông Đa-nuyp: đổ ra biển Đen.

+ Sông Rai-nơ: đổ ra biển Bắc.

Trả lời câu hỏi mục 2d trang 100 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 1.1, hình 1.2 và thông tin trong bài, em hãy:

– Xác định các đới thiên nhiên ở châu Âu.

– Cho biết thiên nhiên ở đới ôn hòa của châu Âu có sự phân hóa như thế nào?

Bài 1. Thiên nhiên châu Âu SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo</>

Bài 1. Thiên nhiên châu Âu SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo</>

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.1, hình 1.2 và đọc thông tin trong mục d (Các đới thiên nhiên).

Lời giải chi tiết:

– Các đới thiên nhiên ở châu Âu (3 đới):

+ Đới khí hậu cực và cận cực.

+ Đới khí hậu ôn đới.

READ  Căn bậc 2, cách tính căn bậc 2

+ Đới khí hậu cận nhiệt.

– Thiên nhiên ở đới ôn hòa của châu Âu có sự phân hóa đa dạng:

+ Khu vực ven biển phía tây: phổ biến rừng lá rộng với thực vật chủ yếu là sồi, dẻ; động vật có gấu nâu, chim gỗ kiến, gà rừng,…

+ Khu vực lục địa phía đông:

Thiên nhiên thay đổi từ bắc xuống nam (rừng lá kim nghèo thành phần loài chuyển dần sang rừng hỗn giao, thảo nguyên rừng); động vật có nai sừng tấm, gấu,…

Phía đông nam nóng và khô hơn nên thảo nguyên chiếm ưu thế, động vật có sơn dương, chó sói, đại bàng,…

Ven biển Ca-xpi xuất hiện bán hoang mạc.

+ Phía nam châu lục: rừng lá cứng địa trung hải phát triển (sồi thường xanh, cây bụi); động vật có cầy đốm, khỉ mặt đỏ,…