Lý thuyết Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng lớp 3
Video điểm ở giữa là gì

Lý thuyết Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng lớp 3

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:

Lý thuyết Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng lớp 3 (ảnh 1)

A; O; B là ba điểm thẳng hàng. O là điểm nằm giữa hai điểm A và B.

M là điểm ở giữa hai điểm A và B. Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB. Viết là AM= MB. M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Ví dụ: Cho hình vẽ:

Lý thuyết Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng lớp 3 (ảnh 1)

Trong hình đã cho:

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?

b) H là điểm ở giữa hai điểm nào?

Lời giải:

a) Trong hình đã cho, ba điểm A; I ; B thẳng hàng; ba điểm M; H; B thẳng hàng.

b) Do ba điểm M; H ; B thẳng hàng nên H là điểm ở giữa hai điểm M và B.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định điểm nằm giữa hai điểm.

Phương pháp:

Bước 1: Kiểm tra ba điểm đã cho có thẳng hàng hay không.

Bước 2: Nếu ba điểm đã cho thẳng hàng thì xác định điểm ở giữa hai điểm còn lại.

Ví dụ: Cho hình vẽ:

Lý thuyết Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng lớp 3 (ảnh 1)

Hỏi điểm A có nằm giữa hai điểm B và C không?

Lời giải:

Vì ba điểm A, B, C không thẳng hàng nên điểm A không nằm giữa hai điểm B và C.

Đáp số: Không.

Dạng 2: Xác định trung điểm của một đoạn thẳng.

Phương pháp:

Bước 1: Kiểm tra một điểm có ở giữa hai điểm đã cho hay không.

Bước 2: Kiểm tra độ dài các đoạn thẩng có bằng nhau hay không.

Ví dụ 2: Hình nào dưới đây có O là trung điểm của đoạn thẳng AB?

Tham Khảo Thêm:  Hệ Hô Hấp Gồm Những Cơ Quan Nào? Tìm Hiểu Cấu Tạo, Chức Năng

Lý thuyết Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng lớp 3 (ảnh 1)

Lời giải:

Ở hình 1: Điểm O nằm giữa hai điểm A và B; OA = OB = 3cm. Do đó O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Ở hình 2: Ba điểm A, O, B không thẳng hàng nên điểm O không là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Ở hình 3: Điểm O nằm giữa hai điểm A và B, OA < OB (do 3cm < 5cm) nên điểm O không là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Vậy ở hình 1 có điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Đáp số: Hình 1.

Dạng 3: Tìm độ dài các đoạn thẳng liên quan đến trung điểm

Phương pháp: Khi M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì AM=MB=12AB.

Ví dụ 1: Cho H là trung điểm của đoạn thẳng MN. Biết HM = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Lý thuyết Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng lớp 3 (ảnh 1)

Lời giải:

Vì H là trung điểm của đoạn thẳng MN nên độ dài đoạn thẳng MN là:

4 × 2 = 8 (cm).

Đáp số: 8cm.

Ví dụ 2: Cho G là trung điểm của đoạn thẳng KH dài 22cm. Hỏi độ dài đoạn thẳng KG bằng bao nhiêu xăng – ti – mét?

Lý thuyết Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng lớp 3 (ảnh 1)

Lời giải:

Vì G là trung điểm của đoạn thẳng KH nên độ dài của đoạn thẳng KG là:

22 : 2 = 11 (cm)

Đáp số: 11cm.

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 3 đầy đủ, chi tiết khác:

So sánh các số trong phạm vi 10 000

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Tháng – năm

Tham Khảo Thêm:  Bài 41. Đồ dùng loại Điện – Nhiệt : Bàn là điện

Hình tròn, tâm, đường kính – bán kính

By admin