Bài viết Cách viết đồng phân của hợp chất hữu cơ với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách viết đồng phân của hợp chất hữu cơ.

Cách viết đồng phân của hợp chất hữu cơ (hay, chi tiết)

Bài giảng: Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Cô Nguyễn Thị Nhàn (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

– Xác định độ bất bão hòa của phân tử hợp chất hữu cơ qua công thức:

Xét CTPT của hợp chất hữu cơ có dạng: CxHyOzNtClu

Độ bất bão hòa:

Biết Δ = số π + số vòng từ đó xác định được dạng công thức của hợp chất.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hợp chất X có CTPT C4H8. Xác định các đông phân cấu tạo của X

Lời giải:

Ta có: Δ = (2.4+2-8)/2= 1 ⇒ có 1 lk π hoặc 1 vòng ⇒ có 2 dạng mạch cacbon:

– Mạch hở có 1 liên kết đôi trong phân tử

+ Mạch chính 4C: C-C-C-C viết được 2 TH đồng phân vị trí nối đôi:

CH2 = CH-CH2 -CH3 và CH3 – CH=CH -CH3

– Mạch vòng và chỉ có liên kết đơn

Vậy có 5 đồng phân.

Bài 2: Tổng số liên kết π và vòng ứng với công thức C5H11O2ClN2 là

READ  Ôn tập: So sánh hai phân số - Toán lớp 5

Lời giải:

Độ bất bão hòa Δ = (5.2-11+2-1+1.2)/2 =1

Nên phân tử có 1 nối đôi hoặc 1 vòng

Bài 3: Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

Lời giải:

Bài 4: Số công thức tạo mạch có thể có ứng với công thức phân tử C5H10 là

Lời giải:

Bài 5: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H7Cl là

Lời giải:

Bài 6: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10O là

Lời giải:

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH ;

CH3 – CH2 – CH(OH) – CH3;

(CH3)2CH – CH2 – OH;

(CH3)3C – OH;

CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3;

CH3 – O – CH2 – CH2 – CH3; CH3 – O – CH(CH3)2

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10 là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: Số đồng phân mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C4H9Cl là

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: Số đồng phân mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 là

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C3H8O là

READ  CONSIDER LÀ GÌ? CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG CHI TIẾT NHẤT

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: C

CH3 – CH2 – CH2 – OH; CH3 – CH(OH) – CH3; CH3 – O – CH2 – CH3

Bài 5: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H7N là

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: B

CH3 – CH2 – NH2; CH3 – NH – CH3

Bài 6: Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4O là

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: C

CH3 – CH = O

Bài 7: Vitamin A có công thức phân tử là C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 8: Lycopen có công thức phân tử C40H56, là chất màu đỏ trong quả cà chua, có cấu tạo mạch hở, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Số kết đôi đó có trong phân tử licopen là

A. 13 B. 12 C. 14 D. 11.

Lời giải:

Đáp án: A

k = (2+2.40-56)/2 = 13

Bài giảng: Phương pháp đếm nhanh số đồng phân – Cô Nguyễn Thị Nhàn (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

  • Lý thuyết Phản ứng hữu cơ
  • Lý thuyết Tên gọi của hợp chất hữu cơ
  • Dạng 1: Bài tập lý thuyết về hợp chất hữu cơ
  • Dạng 2: Dạng bài tập gọi tên hợp chất hữu cơ
  • Dạng 4: Xác định công thức hóa học hợp chất hữu cơ
  • Dạng 5: Xác định hàm lượng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
READ  Vai trò của Vitamin trong Dinh dưỡng và Sức khỏe

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
  • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3