Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb

Dãy điện hóa của kim loại

Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của muối. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết, câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb?

A. Fe(NO3)2

B. Ni(NO3)2

C. Cu(NO3)2

D. Pb(NO3)2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có các cặp oxi hóa khử được sắp xếp như sau: Ni2+/Ni; Pb2+/Pb; Cu2+/Cu.

Vậy tính oxi hóa của Cu2+ > Pb2+ > Ni2+ nên Cu2+ có thể oxi hóa 2 kim loại Pb và Cu tạo Pb2+ và Cu2+

Cu2+ + Pb → Pb2+ + Cu

Cu2+ + Ni → Ni2+ + Cu

Đáp án C

Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại

Các kim loại đứng phía trước sẽ có tính khử mạnh hơn kim loại đứng sau. Ngược lại, các kim loại đứng sau sẽ có tính oxi hóa mạnh hơn những kim loại đứng trước.

Ví dụ: Ag2++ Cu → Cu2++ Ag (kết tủa)

Quy tắc α cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Thí dụ:

Các kim loại kiềm đầu dãy sẽ không khử kim loại. Mà ngược lại, chúng sẽ khử nước.

2K + 2H2O → 2KOH + H2

Các kim loại từ Mg đến trước Hidro, khi tác dụng với dung dịch axit sẽ tạo ra muối và giải phóng khí hidro.

Tham Khảo Thêm:  Cây Thiếu Ánh Sáng Sẽ Như Thế Nào, Ánh Sáng Nhân Tạo Có Tốt Cho Cây Trồng Không

Thí dụ:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Al, Fe, Cr sẽ thụ động với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

Các kim loại cuối dãy (Au, Pt,…) ko tác dụng được với axit.

Dãy điện hóa

Dãy điện hóa của kim loại đầy đủ cho biết tính oxi hóa và tính khử của các chất

Xác định chiều của phản ứng oxi hóa – khử

Quy tắc α

Để viết đúng chiều của phản ứng oxi hóa – khử, người ta viết cặp oxi hóa – khử có thế điện cực chuẩn nhỏ ở bên trái, cặp oxi hóa – khử có thế điện cực chuẩn lớn hơn ở bên phải rồi viết phương trình theo quy tắc α

Quy tắc anpha

Xác định suất điện động chuẩn của pin điện hóa

Eopin = Eo (+) – Eo (−)

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 2. Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn, Al, Ba. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 4

B. 2

C. 6

D. 5

Câu 3. Các hỗn hợp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong cùng một dung dịch ?

A. Ni(NO3)2 và AgNO3

B. Fe(NO3)2 và AgNO3

C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

D. Hg(NO3)2 và Cu(NO3)2

……………………………………..

Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb được VnDoc biên soạn cẩn thận, giúp bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích về dãy điện hóa cũng như biết cách vận dụng ghi nhớ dãy điện hóa một cách nhanh và chính xác nhất. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,….

Tham Khảo Thêm:  Xào xạc hay Sào sạc đâu là từ viết đúng chính tả?

By admin