Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của tình hình thế giới. Một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng lớn là thế giới chia thành hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe.

Khi này việc yêu cầu duy trì hòa bình thế giới hết sức quan trọng. Vậy duy trì hòa bình và an ninh thế giới là mục đích của tổ chức nào là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi: duy trì hòa bình và an ninh thế giới là mục đích của tổ chức nào

A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

B. Hiệp ước Đông Nam Á (SEATO).

C. Liên minh châu Âu (EU).

D. Liên hợp quốc (UN).

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án D: duy trì hòa bình và an ninh thế giới là mục đích của tổ chức Liên hợp quốc (UN).

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

– Sau hội nghị Ianta (Liên Xô) từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu 50 nước họp tại Xan Phranxico(Mỹ) thông qua Hiến chương thành lập Liên Hiệp Quốc. Ngày 24/10/1945, Hiến chương chính thức có hiệu lực, được coi là “Ngày Liên Hiệp Quốc”. Trụ sở Liên Hiệp Quốc đặt tại Mỹ.

– Là văn kiện quan trọng nhất của Liên hợp quốc, Hiến chương nêu rõ mục đích của tổ chức này là duy trì hoà bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

Tham Khảo Thêm:  Trực quan là gì?

– Để thực hiện các mục đích đó, Liên hợp quốc hoạt động theo những nguyên tắc sau:

+ Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyên tự quyết của các dân tộc.

+ Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

+ Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.

+ Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).

– Liên Hợp Quốc gồm một số cơ quan chính sau:

+ Đại hội đồng : gồm đại diện các nước thành viên, có quyển bình đẳng. Mỗi năm, Đại hội đồng họp một kì để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương quy định.

+ Hội đồng Bảo an : cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hoà bình và an ninh thế giới.

+ Ban Thư kí : cơ quan hành chính – tổ chức của Liên hợp quốc, đứng đầu là “Tổng thư kí với nhiệm kì 5 năm.

+ Ngoài ra, Liên hợp quốc còn có nhiều tổ chức chuyên môn khác giúp việc: Hội đồng kinh tế và xã hội, Tòa án quốc tế, Hội đồng quản thác, …

Do đó đáp án đúng cho câu duy trì hòa bình và an ninh thế giới là mục đích của tổ chức nào là đáp án D. duy trì hòa bình và an ninh thế giới là mục đích của tổ chức Liên hợp quốc (UN).

Tham Khảo Thêm:  Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì?

By admin