Cấu trúc Expect: Cách dùng, phân biệt với Hope/ Look forward to

Để diễn tả điều bạn kỳ vọng trong tương lai, bạn có thể sử dụng cấu trúc Expect. Cách sử dụng cấu trúc này như thế nào, đâu là điểm khác biệt của nó với Hope và Look forward. Cùng Prep.vn tìm hiểu cách sử dụng chi tiết và phân biệt nó với Hope và Look forward dưới đây nhé!

Cấu trúc Expect
Cấu trúc Expect

I. Cấu trúc Expect là gì?

Cấu trúc Expect là một ngoại động từ tiếng Anh có ý nghĩa trông đợi, trông mong. Người nói tin rằng điều đó sẽ diễn ra. Expect có thể đi cùng một tân ngữ vì nó là một ngoại động từ. Vi dụ:

  • Nam expect she will come (Nam mong cô ấy sẽ đến.)
  • Trung and Huyen have been married for 2 years but have no children. I expect a miracle from them (Trung và Huyền đã cưới nhau được 2 năm nhưng chưa có con. Tôi mong đợi một phép màu đến với họ).
Expect là gì?
Expect là gì?

II. Cách sử dụng cấu trúc Expect

1. Công thức Expect

Các bạn có thể xem cách sử dụng expect thông qua các cấu trúc sau:

Cấu trúc

Ví dụ

Dịch nghĩa

Expect + Object

She’s expecting a third baby

Cô ấy đang mong chờ đứa con thứ ba

Expect + to-V

They expect to leave tonight

Họ hy vọng tối nay sẽ rời khỏi

Expect + that + Mệnh đề

I expect that you make punctual delivery

Tôi hy vọng rằng bạn sẽ giao hàng đúng hạn

Expect + Object + to-V

Lan expects everyone to run round after her

Lan muốn mọi người đều phải làm nhiều việc cho mình.

S + expect + something from + somebody/something

Nam expect the sympathy from everyone

Chúng tôi đang mong đợi kết quả thi cuối học kỳ

2. Cách sử dụng cấu trúc Expect

Cách 1: Cấu trúc được sử dụng với nghĩa tương tự như “think” (nghĩ) hoặc “suppose” (giả sử): Cấu trúc Expect này để thể hiện người nói nghĩ điều này sẽ xảy ra hoặc nên xảy ra. Khi “Expect” sử dụng với nghĩa này, chúng ta thường không sử dụng nó với các thì tiếp diễn. Ví dụ:

  • Hung is home, I expect that. (Hùng ở nhà, tôi nghĩ thế)
  • Lan should have done her homework by now, I expect so. (Lan nên đã hoàn thành bài tập về nhà, tôi nghĩ thế)
Cách sử dụng cấu trúc Expect
Cách sử dụng cấu trúc Expect

Cách 2: Chúng ta sử dụng cấu trúc Expect này để nói rằng chúng ra chờ đợi, mong ngóng điều gì đó sẽ xảy ra. Các cấu trúc thể hiện ý nghĩa này như sau:

Tham Khảo Thêm:  Khí hiếm là gì? Trong bảng tuần hoàn hóa học khí hiếm nằm ở nhóm nào?

Cấu trúc 1:

S + expect + to V

Ví dụ:

 • Nam expects to have a new job next year (Nam kỳ vọng sẽ có một công việc mới vào năm sau)
Cấu trúc Expect
Cấu trúc Expect

Cấu trúc 2:

S + expect + O + to V

Ví dụ:

 • The manager expects employee to understand the company’s cultures (Người quản lý mong muốn nhân viên hiểu văn hóa của công ty)
Cấu trúc Expect
Cấu trúc Expect

Cấu trúc 3:

S + expect + that + S + V

Ví dụ:

 • I expect that Lien can join my party (Tôi hy vọng Liên có thể tham gia vào bữa tiệc của tôi)
Cấu trúc Expect
Cấu trúc Expect

3. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Expect để diễn đạt trong Tiếng Anh

Mặc dù các cấu trúc trên thường không có gì khác biệt nhiều với nhau, và thường được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, vẫn có thể có sự khác biệt về ngữ nghĩa trong một vài trường hợp. Các bạn có thể nhìn 2 câu ví dụ dưới đây:

 • Câu 1: Lan expects Trung to come to party
 • Câu 2: Lan expect that Trung will come to the party

Hai câu này có một sự khác nhau nhẹ về nghĩa. Trong câu 1, Lan chỉ đơn giản là tin tưởng Trung sẽ tới. Tuy nhiên câu 2 sẽ có ý là “Lan rất muốn Trung tới” và sẽ rất thất vọng nếu Trung không tới.

Một lưu ý nữa là các bạn có thể sử dụng Expect với ý nghĩa tương tự như Think (nghĩ) hoặc suppose (giả sử). Khi sử dụng expect với nghĩa này ta lưu ý không nên sử dụng với các thì tiếp diễn.

Tham khảo thêm bài viết:

Cứ nói “I think” mãi thì bao giờ mới vượt mốc 6.5 IELTS Speaking???

IV. Các từ/ cụm từ thông dụng đi với Expect

Dưới đây là các Collocation (cụm từ) và Idioms (thành ngữ) thông dụng với Expect các bạn có thể tham khảo để sử dụng trong tiếng Anh nhằm tăng độ tự nhiên và trôi chảy nhé:

Collocation/idioms

Dịch nghĩa

Ví dụ

Fully expect

Hoàn toàn kỳ vọng

I fully expected to win.

(Tôi hoàn toàn kỳ vọng về chiến thắng)

Confidently expect

Tự tin kỳ vọng

I confidently expected to be elected again.

Tham Khảo Thêm:  Cách tính tỷ lệ phần trăm (%) giữa 2 năm tăng trưởng như thế nào ?

(Tôi tự tin dự kiến ​​sẽ được bầu cử một lần nữa.)

Half expect

Kỳ vọng một nửa (không hoàn toàn)

Rock walked slowly towards the box, half expecting it to explode.

(Rock đi chậm về phía chiếc hộp, một nửa mong đợi nó sẽ bùng nổ.)

Really expect

Rất kỳ vọng

Nam didn’t really expect her to come.

(Nam đã không thực sự kỳ vọng cô ấy sẽ đến)

Rightly expect

Kỳ vọng hợp lý

The public rightly expects government officials to be honest (Công chúng mong đợi hợp lý rằng quan chức chính phủ trung thực.)

Hardly expect

Hầu như không kỳ vọng

You can hardly expect a child of three to know the difference between right and wrong.

(Bạn khó có thể mong đợi một đứa trẻ ba tuổi biết sự khác biệt giữa đúng và sai.)

As expected

Như kế hoạch

Tickets have not been selling as well as expected.

(Vé đã không được bán như dự kiến.)

Somebody is entitled to expect something

Có quyền mong đợi

You’re entitled to expect decent service at these prices.

(Bạn có quyền mong đợi dịch vụ tốt với giá này.)

It is reasonable/unreasonable to expect something

Nó hợp lý/không hợp lý để mong đợi gì đó

It’s unreasonable to expect a tenant to pay for repairs to the outside of the house.

(Nó không hợp lý để mong đợi một người thuê sẽ trả tiền cho việc sửa chữa ở bên ngoài ngôi nhà.)

III. Phân biệt cấu trúc Expect với cấu trúc Hope và Look Forward to

Expect, hope và look forward đều dùng để diễn tả mong muốn của người nói về một sự việc sắp diễn ra. Tuy nhiên có một sự khác nhau giữa các ý nghĩa của chúng, cùng Prep phân tích thật kỹ về từng từ nhé:

1. Phân biệt Expect và Hope

Hope dùng để diễn đạt mong muốn điều gì sẽ diễn ra. Dùng “Hope” khi chúng ta rất mong muốn điều gì đó. Tuy nhiên ta lại không chắc chắn về việc đó có thực sự xảy ra hay không.

Cấu trúc này khác với Expect ở chỗ, expect sẽ mang ý nghĩa trung lập về cảm xúc hơn, và bạn tin rằng nó có nhiều khả năng xảy ra. Hope sẽ được sử dụng để nói về những điều tốt đẹp và lời chúc trong tương lai. Ví dụ:

  • We hope it doesn’t rain on our wedding day (Chúng tôi hi vọng rằng trời không mưa vào ngày cưới của chúng tôi.)
  • We expect to do well on the exam because we studied hard (Chúng tôi hy vọng sẽ làm tốt bài kiểm tra vì chúng tôi học rất chăm chỉ)
Tham Khảo Thêm:  Đầu số Viettel gồm những số nào? Cập nhật các đầu số Viettel mới nhất hiện nay

2. Phân biệt Expect và Look forward to

Look forward to dùng để diễn tả sự háo hức, mong đợi khi nghĩ đến việc xảy ra trong tương lai. Chúng ta dùng look forward to với những việc mà chắc chắn sẽ xảy ra mà không dùng với những việc có thể sẽ xảy ra.

Cấu trúc này khác với Expect ở chỗ là ta chỉ sử dụng Look forward khi ta biết chắc chắn là nó sẽ xảy ra, ngoài ra nó còn có ý nghĩa thể hiện sự mong đợi háo hức hơn expect. Ví dụ:

 • He is looking forward to her 15th birthday (Anh ấy rất mong chờ sinh nhật 15 tuổi của mình.)
 • She is not looking forward to going to the hospital today(She has an appointment) (Cô ấy không mong chờ việc đến bệnh viện ngày hôm nay – bời vì cô ta có hẹn.)

IV. Bài tập với cấu trúc Expect

Bài 1: Điền từ phù hợp vào chỗ trống

  1. We ____ they aren’t late.
  2. We still ____ them to do it.
  3. Nam doesn’t ____ to the holidays – Nam still has to work.
  4. She ____ so much of me that I think I’ll disappoint them.
  5. They ____ you to work a six-day week.

Đáp án:

  1. hope
  2. expect
  3. look forward
  4. expects
  5. expect

Bài 2: Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc

  1. I am expecting your team ________ (join) this competition.
  2. Nam is expecting ________ (have) another chance.
  3. She expects that he’ll ________ (wear) that bright blue shirt.
  4. He doesn’t expect her ________ (pass) the test.
  5. Lan is expected ________ (be) a good teacher.

Đáp án:

  1. to join
  2. to have
  3. be wearing/wear
  4. to pass
  5. to be

Trên đây là tất cả những cấu trúc và kiến thức cần thiết để bạn nắm chắc về cấu trúc Expect. Đừng quên làm bài tập về nhà để thành thạo về kiến thức ngữ pháp này nhé. Chúc các bạn học tập hiệu quả.

By admin