Cách sửa lỗi #VALUE! .

Nới rộng cột ngày của bạn. Nếu ngày của bạn được căn sang phải thì đó sẽ là dạng ngày. Nhưng nếu ngày được căn sang trái thì điều này có nghĩa là ngày ở đây không thực sự có dạng ngày. Ngày đó có dạng văn bản. Và Excel sẽ không nhận dạng văn bản là ngày. Dưới đây là một số giải pháp có thể trợ giúp khắc phục sự cố này.

Kiểm tra khoảng trắng cách quãng

 1. Bấm đúp vào một ngày đang được sử dụng trong công thức trừ.

 2. Đưa con trỏ của bạn tới phần đầu, rồi xem liệu bạn có thể chọn một hay nhiều khoảng trắng được không. Khoảng trắng được chọn ở phần đầu của ô sẽ trông như thế này:

  Nếu ô của bạn gặp sự cố, hãy đi tới bước tiếp theo. Nếu bạn không thấy một hoặc nhiều khoảng trắng, hãy đi tới mục tiếp theo nói về việc kiểm tra thiết đặt ngày cho máy tính của bạn.

 3. Chọn cột chứa ngày bằng cách chọn tiêu đề cột.

 4. Chọn Dữ > Thành Cột.

 5. Chọn Tiếp hai lần.

 6. Ở Bước 3/3 của trình hướng dẫn, bên dưới Định dạng dữ liệu cột, chọn Ngày.

 7. Chọn định dạng ngày, rồi chọn Hoàn tất.

 8. Lặp lại quy trình này với các cột khác để đảm bảo chúng không chứa các khoảng trắng cách quãng trước ngày.

Kiểm tra thiết đặt ngày cho máy tính của bạn

Excel sử dụng hệ thống ngày từ máy tính của bạn. Nếu một ngày của ô không được nhập bằng cùng một hệ thống ngày, Excel sẽ không nhận ra ngày đó là ngày đúng.

READ  Dùng Instagram đã lâu, vậy bạn đã biết cách ghép ảnh trên story Instagram này chưa?

Ví dụ: giả sử máy tính của bạn hiển thị ngày dưới dạng mm/dd/yyyy. Nếu bạn đã nhập ngày có dạng như vậy vào một ô thì Excel sẽ nhận diện ngày đó dưới dạng ngày và có thể sử dụng ngày đó trong công thức trừ. Tuy nhiên, nếu bạn đã nhập một ngày có dạng dd/mm/yy, Excel sẽ không nhận diện ngày đó dưới dạng ngày tháng. Thay vào đó, Excel sẽ xử lý ngày đó dưới dạng văn bản.

Có hai giải pháp cho sự cố này: Bạn có thể thay đổi hệ thống ngày mà máy tính của mình sử dụng sao cho khớp với hệ thống ngày bạn muốn nhập vào Excel. Hoặc trong Excel, bạn có thể tạo cột mới, rồi sử dụng hàm DATE để tạo ngày đúng dựa trên ngày được lưu trữ dưới dạng văn bản. Dưới đây là cách thực hiện thao tác đó theo trường hợp giả định là hệ thống ngày cho máy tính của bạn là mm/dd/yyy và ngày dưới dạng văn bản của bạn là 31/12/2017 trong ô A1:

 1. Tạo công thức có dạng như sau: =DATE(RIGHT(A1,4),MID(A1,4,2),LEFT(A1,2))

 2. Kết quả sẽ là 12/31/2017.

 3. Nếu bạn muốn công thức xuất hiện có dạng dd/mm/yy, hãy nhấn CTRL+1 (hoặc + 1 trên máy Mac).

 4. Chọn một địa phương khác sử dụng định dạng dd/mm/yy, ví dụ: Tiếng Anh (Vương quốc Anh). Khi bạn đã áp dụng xong định dạng, kết quả sẽ là 31/12/2017 và đó là ngày đúng, không phải ngày dạng văn bản.