Byadmin

Th9 13, 2023

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 27 (có đáp án): Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

Câu 1: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng có nhiệm vụ:

A. Cung cấp xăng vào xilanh động cơ

B. Cung cấp không khí vào xilanh động cơ

C. Cung cấp hòa khí vào xilanh động cơ

D. Cung cấp hòa khí sạch vào xilanh động cơ

Câu 2: Theo cấu tạo bộ phận tạo thành hòa khí, hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3: Hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có:

A. Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí

B. Hệ thống phun xăng

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 4: Đâu là sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí?

A.

B.

C.

D.

Câu 5: Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí ở động cơ xăng?

A. Thùng xăng

B. Bầu lọc xăng

C. Bộ điều chỉnh áp suất

D. Bộ chế hòa khí

Câu 6: Sơ đồ khối hệ thống phun xăng không có khối nào sau đây?

A. Các cảm biến

B. Bộ điều khiển phun

C. Bộ điều chỉnh áp suất

D. Bộ chế hòa khí

Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai?

Tham Khảo Thêm:  Gió mùa Đông Bắc nước ta có nguồn gốc xuất phát từ đâu?

A. Bộ điều chỉnh áp suất giữ cho áp suất xăng ở vòi phun luôn ổn định.

B. Bộ điều khiển phun điều khiển chế độ làm việc của vòi phun.

C. Vòi phun được điều khiển bằng tín hiệu điện

D. Bơm hút xăng từ thùng đến đường ống nạp

Câu 8: Ở hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, bơm hút xăng tới vị trí nào của bộ chế hòa khí?

A. Thùng xăng

B. Buồng phao

C. Họng khuếch tán

D. Bầu lọc xăng

Câu 9: Ở hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, xăng và không khí hòa trộn với nhau tại:

A. Buồng phao

B. Thùng xăng

C. Họng khuếch tán

D. Đường ống nạp

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Thùng xăng chứa xăng

B. Bầu lọc xăng lọc sạch cặn bẩn lẫn trong xăng

C. Bầu lọc khí lọc sạch cặn bẩn lẫn trong không khí

D. Bẩu lọc khí lọc sạch bụi bẩn lẫn trong không khí

Câu 11. Theo hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, hòa khí được hình thành ở đâu?

A. Xi lanh

B. Bơm xăng

C. Bộ chế hòa khí

D. Bơm xăng và bộ chế hòa khí

Câu 12. Khi nào động cơ xe cần cung cấp nhiều hòa khí nhất

A. Xe chạy không

B. Xe chạy chậm , chở nặng

C. Xe lên dốc

D. Xe chở nặng đang lên dốc

Câu 13. Bộ phận nào trong hệ thống phun xăng nhận tín hiệu từ cảm biến ?

Tham Khảo Thêm:  Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. Cảm biến

B. Bộ điều khiển

C. Bộ điều chỉnh áp suất

D. Vòi phun

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

  • Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 28 (có đáp án): Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen
  • Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 29: Hệ thống đánh lửa (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 29 (có đáp án): Hệ thống đánh lửa
  • Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 30: Hệ thống khởi động (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 30 (có đáp án): Hệ thống khởi động

Săn SALE shopee tháng 9:

  • Đồ dùng học tập giá rẻ
  • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3

By admin