Nếu bạn đang thắc mắc hình chóp tam giác có bao nhiêu mặt thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của Hocvn nhé!

Câu hỏi: Hình chóp tam giác có bao nhiêu mặt?

A. 3 mặt.B. 5 mặt.C.4 mặt.D. 1 mặt.

Đáp án đúng là C. Hình chóp tam giác có 4 mặt

 • Giải thích:

Hình chóp tam giác có 4 mặt với 1 mặt đáy và 3 mặt bên.

hình chóp tam giác có bao nhiêu mặt – Kiến thức liên quan

Hình chóp là gì?

Hình chóp là một hình không gian gồm có một đa giác gọi là mặt đáy, các tam giác chung đỉnh gọi là mặt bên, đỉnh chung của các mặt bên đó gọi là đỉnh của hình chóp.

Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P)(P) là một đa giác mà mỗi cạnh của nó là một đoạn giao tuyến của mặt phẳng (P)(P) với một mặt của hình chóp.

Định nghĩa hình chóp đều

Hình chóp đều là hình chóp thoả 2 điều kiện sau:

 • Đáy là đa giác đều (tam giác đều, hình vuông, …)
 • Chân đường cao của hình chóp là tâm của đáy

Như vậy, hình chóp đều có các cạnh bên bằng nhau, các mặt bên là các tam giác cân (chưa chắc là tam giác đều).

Hình chóp đều S.ABCDS.ABCD có: ABCDABCD là hình vuông, HH là giao điểm của hai đường chéo của đáy thì SHbot(ABCD)SH⊥(ABCD).

Hình chóp đều S.ABCS.ABC có: ABCABC là tam giác đều, HH là giao điểm của 3 đường trung tuyến của đáy thì SHbot(ABC)SH⊥(ABC).

Tham Khảo Thêm: 

Chú ý:

 • Tâm của tam giác đều là giao điểm 3 đường trung tuyến, cũng là đường cao, trung trực, phân giác trong
 • Tâm của hình vuông là giao điểm hai đường chéo của nó

Hướng dẫn cách vẽ hình chóp đều

Tùy vào từng yêu cầu, đề bài mà ta có đáy của hình chóp là tam giác đều hay hình vuông.

– Với hình chóp tam giác đều:

 • Đáy là tam giác đều
 • Cạnh bên bằng nhau
 • Mặt bên là tam giác cân bằng nhau
 • Chân đường cao trùng với tâm đáy
 • Góc tạo bởi cạnh bên (mặt đáy) và mặt đáy bằng nhau

– Với hình chóp tứ giác đều

 • Có đáy là hình vuông
 • Cạnh bên bằng nhau
 • Mặt bên là tam giác cân bằng nhau
 • Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy
 • Góc tạo bởi cạnh bên (hoặc mặt bên) và mặt đáy bằng nhau

Hình chóp tam giác đều

Hình chóp tam giác đều là hình chóp có đáy là tam giác đều, các mặt bên (hoặc cạnh bên) bằng nhau.

Tính chất hình chóp tam giác đều

 • Đáy là tam giác đều
 • Tất cả các cạnh bên bằng nhau
 • Tất cả các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau
 • Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (Tâm đáy là trọng tâm tam giác ABC)
 • Tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy đều bằng nhau
 • Tất cả các góc tạo bởi các mặt bên và mặt đáy đều bằng nhau.
Tham Khảo Thêm:  Tỉnh Sóc Trăng

Lưu ý:

 • Tâm của tam giác đều là giao điểm 3 đường trung tuyến, cũng là đường cao, trung trực và phân giác trong.
 • Tâm của hình vuông chính là giao điểm hai đường chéo.

hình chóp tứ giác đều

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông và đường cao của chóp đi qua tâm đáy (giao của 2 đường chéo hình vuông)

Tính chất hình chóp tứ giác đều

 • Đáy là hình vuông.
 • Tất cả các cạnh bên bằng nhau.
 • Tất cả các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau.
 • Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy.
 • Tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy bằng nhau.
 • Tất cả các góc tạo bởi các mặt bên và mặt đáy đều bằng nhau.

Mối liên hệ giữa hình chóp tam giác đều và tứ diện đều là gì?

 • Hình chóp tam giác đều có cạnh bên chưa chắc bằng cạnh đáy, chóp tam giác đều có thêm điều kiện cạnh bên bằng cạnh đáy là tứ diện đều.
 • Hình tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều đặc biệt (có thêm cạnh bên bằng cạnh đáy).

Trên đây là phần giải đáp hình chóp tam giác có bao nhiêu mặt, cùng với đó là kiến thức về Hình chóp đều được Hocvn tổng hợp, hi vọng sẽ hữu ích với bạn.

By admin