Khi đun nóng toluen không tác dụng được với chất nào sau đây

Tính chất hóa học Toluen

Khi đun nóng toluen không tác dụng được với chất nào sau đây được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của Toluen, cụ thể là Toluen không phản ứng với chất nào sau đây. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết, câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Khi đun nóng toluen không tác dụng được với chất nào sau đây

A. H2 (xúc tác)

B. KMnO4

C. Br2

D. NaOH

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

2C6H5CH3 + 7H2 overset{xt}{rightarrow} 2C6H12CH3

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Br2 + C6H5CH3 → C6H5CH2Br + HBr

Khi đun nóng toluen không tác dụng được với NaOH

Đáp án D

Câu hỏi bài tập liên quan

Câu 1. Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím?

A. Dung dịch KMnO4 bị mất màu.

B. Có kết tủa trắng.

C. Có sủi bọt khí.

D. Không có hiện tượng gì.

Câu 2. Nhận định nào sau đây sai?

A. Stiren làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

B. Benzen làm mất màu dung dịch brom khi có xúc tác bột sắt.

C. Cumen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

Câu 3. Cho các nhận định sau:

(1) Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

Tham Khảo Thêm:  7 phương pháp bảo quản thực phẩm tốt nhất

(2) Khi cho toluen phản ứng thế với brom khan (xt: Fe, to, tỉ lệ 1:1) thu được sản phẩm là m-bromtoluen.

(3) Tính chất hóa học đặc trưng của benzen là dễ cộng – khó thế.

(4) Các hiđrocacbon thơm đều có công thức tổng quát là CnH2n-6 (n ≥ 6).

Số nhận định sai là

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 4. Xét sáu nhận định sau:

(1) Benzen làm mất màu dung dịch brom khi có xúc tác bột sắt.

(2) Toluen tham gia phản ứng với chất brom khan cho ra brom toluen và axit HBr

(3) Phản ứng dehidrat hóa 2-metylpentan-3-ol tạo sản phẩm chính là 4-metylpent-2-en;

(4) Phản ứng của buta-1,3-đien với brom có thể tạo cả 3,4-đibrombut-1-en và 1,4-đibrombut-2-en;

(5) Điclo hóa benzen bằng Cl2 (xúc tác bột Fe, đun nóng) ưu tiên tạo sản phẩm là o-điclobenzen và p- điclobenzen;

(6) Monoclo hóa toluen bằng Cl2 (chiếu sáng) ưu tiên tạo sản phẩm là o-clotoluen và p-clotoluen.

Số nhận định đúng là:

A. 6

B. 3

C. 4

D. 5

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

  • C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2
  • C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl
  • C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Khi đun nóng toluen không tác dụng được với chất nào sau đây. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học lớp 11

Tham Khảo Thêm:  "Quả Khế" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa & Ví dụ.

By admin