Giải SBT Lịch sử 10 Cánh diều Bài 6: Một số nền văn minh phương Đông

Giải SBT Lịch sử 10 trang 17

Câu 11 trang 17 SBT Lịch sử 10: Lĩnh vực nào sau đây của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ – trung đại có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam?

A. Y học.

B. Văn học.

C. Kiến trúc, điêu khắc.

D. Sử học.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Xem thêm lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Cánh diều với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu 1 trang 15 SBT Lịch sử 10 Về cơ sở hình thành của văn minh Ai Cập, Hê-rô-đốt từng viết

Câu 2 trang 15 SBT Lịch sử 10 Các con sông lớn là cơ sở hình thành những nền văn minh phương Đông thời kì cổ – trung đại vì

Câu 3 trang 15 SBT Lịch sử 10 Xã hội phân chia thành các đẳng cấp là cơ sở hình thành của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ – trung đại vì

Câu 4 trang 16 SBT Lịch sử 10 Xã hội Trung Hoa thời trung đại gồm những giai cấp cơ bản nào sau đây?

Câu 5 trang 16 SBT Lịch sử 10 Sự khác biệt trong cơ sở hình thành của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ – trung đại so với văn minh Trung Hoa thời kì cổ – trung đại là

Câu 6 trang 16 SBT Lịch sử 10 Chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền là cơ sở hình thành và phát triển của nền văn minh Trung Hoa thời kì cổ – trung đại vì

Tham Khảo Thêm:  Công dân là gì? Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp?

Câu 7 trang 16 SBT Lịch sử 10 Một trong những ý nghĩa của chữ viết Ai Cập thời kì cổ đại là

Câu 8 trang 16 SBT Lịch sử 10 Thành tựu về lĩnh vực nào sau đây của văn minh Ai Cập thời kì cổ đại đã được ứng dụng hiệu quả trong việc xây dựng kim tự tháp?

Câu 9 trang 16 SBT Lịch sử 10 Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của Nho giáo?

Câu 10 trang 16 SBT Lịch sử 10 Phát minh về kĩ thuật nào sau đây của người Trung Hoa có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành hàng hải?

Câu 11 trang 17 SBT Lịch sử 10 Lĩnh vực nào sau đây của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ – trung đại có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam?

Câu 12 trang 17 SBT Lịch sử 10 Một trong những ý nghĩa của các công trình kiến trúc và điêu khắc của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ – trung đại là

Câu 13 trang 17 SBT Lịch sử 10 Hãy ghép nền văn minh ở cột A với các thành tựu ở cột B sao cho phù hợp.

Câu 14 trang 17 SBT Lịch sử 10 Hãy chọn từ cho sẵn đặt vào chỗ chấm (…) trong đoạn tư liệu dưới đây sao cho phù hợp với thành tựu nghệ thuật tiêu biểu của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ – trung đại:

Tham Khảo Thêm:  Top app dự đoán khuôn mặt con qua ảnh siêu âm

Câu 15 trang 18 SBT Lịch sử 10 Hãy ghép các thành tựu của nền văn minh phương Đồng thời kì cổ – trung đại Ở cột A với ý nghĩa của các thành tựu văn minh ở cột B cho phù hợp.

Câu 16 trang 18 SBT Lịch sử 10 Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một trong ba công trình kiến trúc dưới đây theo các gợi ý;

By admin