Luật Doanh nghiệp cũng không có định nghĩa cụ thể về hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Theo Khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.“

1. Ưu điểm của hộ kinh doanh

– Về vốn kinh doanh: hộ kinh doanh cá thể không bắt buộc phải có số vốn tối thiểu khi thực hiện thành lập. Do đó, chủ thể có thể tự quyết định số vốn nằm trong khả năng của mình.

– Hồ sơ, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể đơn giản hơn so với hồ sơ, thủ tục đăng ký công ty. Cá nhân muốn đăng ký thành lập chỉ cần nộp hồ sơ tại phòng tài chính – kế hoạch thuộc tại Uỷ ban nhân dân cấp quận hoặc huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

Tham Khảo Thêm:  Triac là gì, Cấu tạo và nguyên lý hoạt động ?

+ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

– Được phép hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm.

– Có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

– Có thể tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn.

– Chế độ chứng từ sổ sách kế toán đơn giản.

– Về ngành nghề kinh doanh: Hộ kinh doanh cá thể có thể được thay đổi ngành nghề kinh doanh với thủ tục đơn giản hơn so với công ty.

– Về thuế : Hộ kinh doanh thuộc trường hợp đóng thuế khoán, mức này do cơ quan có thẩm quyền về thuế ấn định, nên việc phát sinh khoản thuế khác sẽ không xảy ra.

2. Nhược điểm của hộ kinh doanh

– Không có tư cách pháp nhân, không có con dấu;

– Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản (trách nhiệm vô hạn) đối với mọi hoạt động kinh doanh. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập duy nhất một hộ kinh doanh.

– Không được khai, tính thuế GTGT theo phương phương pháp khấu trừ nên không được hoàn thuế, không xuất được hóa đơn GTGT.

Tham Khảo Thêm:  Số trung bình cộng

– Tính chất hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ có thể sẽ ít tạo được lòng tin cho khách hàng trong những lần đầu hợp tác.

– Do quy mô hoạt động của hộ kinh doanh cá thể nhỏ cho nên việc thực hiện khi cần huy động vốn sẽ khó khăn.

Xem thêm : Thủ tục thành lập hộ kinh doanh mới nhất theo quy định

Nhấn vào đây để quay về chuyên trang luật sư tư vấn doanh nghiệp hoặc liên hệ luật sư tư vấn doanh nghiệp : 0904 902 429 0913 597 479

By admin