Cách đây hơn 91 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Đảng.Ngày 14/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc), Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay) nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng đều đặt ra cho công tác tổ chức cán bộ những nhiệm vụ cụ thể, đòi hỏi phải được đáp ứng kịp thời. Trong các giai đoạn đó, Đảng ta đều có các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp, công tác tổ chức và cán bộ đã tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng và cách mạng đặt ra. Thông qua hoạt động thực tiễn, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Tham Khảo Thêm:  ✴️ Ngũ gia bì

Để ghi nhận truyền thống vẻ vang và những cống hiến của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức, ngày 2/2/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã quyết định lấyngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thốngngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Trong 91 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đội ngũ những người làm công tác tổ chức của Đảng qua các thời kỳ không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của ngành, góp phần vào những chiến công to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh. Ban Tổ chức từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng quy hoạch cán bộ, sắp xếp, kiện toàn, điều động, luân chuyển, đề bạt, tiếp nhận, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín; đủ sức lãnh đạo, quản lý, điều hành, triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo…

Tham Khảo Thêm:  XSMN 22/7|Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/7/2023|xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7| trực tiếp XSMN

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Đảng, Nhà nước đã dành tặng các tập thể và cá nhân cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao tặng cho tập thể Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Một số tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của của Ban Tổ chức Trung ương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh…

***

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên của ngành tự hào và ôn lại truyền thống vẻ vang, thấm nhuần sâu sắc hơn ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên của ngành không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với các thế hệ đi trước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

By admin