Xem ngày tốt khai trương mở cửa hàng buôn bán năm 2023 chuẩn nhất 

Ngày giờ tốt khai trương cửa hàng có ý nghĩa rất quan trọng đối với các chủ tiệm. Với mục đích mong cầu sự may mắn, thuận lợi, trước khi mở cửa hàng, người chủ kinh doanh sẽ xem ngày giờ để tiến hành khai trương. Vậy năm 2023 có những ngày nào tốt để khai trương cửa hàng? Theo dõi ngay trong bài viết dưới đây của KiotViet.

khai truong cua hang

1. Xem ngày tốt khai trương cửa hàng cả năm 2023

Tháng 1

Thứ 3, ngày 3 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 12/12/2022 Ngày Tân Dậu, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Tý (23-1h), Canh Dần (3-5h), Tân Mão (5-7h), Giáp Ngọ (11-13h), Ất Mùi (13-15h), Đinh Dậu (17-19h).

Thứ 7, ngày 7 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 16/12/2022 Ngày Ất Sửu, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 24/12/2022 Ngày Quý Dậu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h).

Thứ 3, ngày 17 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 26/12/2022 Ngày Ất Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Giờ tốt để cúng khai trương: Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Thứ 5, ngày 19 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 28/12/2022 Ngày Đinh Sửu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Giờ tốt để cúng khai trương: Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).

Thứ 7, ngày 21 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 30/12/2022 Ngày Kỷ Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Giờ tốt để cúng khai trương: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h).

Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 1/1/2023 Ngày Canh Thìn tháng Giáp Dần năm Quý Mão. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h). Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/1/2023 Ngày Mậu Tý, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ tốt để cúng khai trương: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h).

Để kinh doanh hiệu quả, hơn 200.000 chủ tiệm đã sử dụng KiotViet giúp quản lý chính xác lịch hẹn, liệu trình sử dụng, doanh thu, lợi nhuận

Xem thêm: Phần mềm quản lý Hair Salon, Spa, Nails Mi phổ biến nhất

Dùng thử miễn phí

Tháng 2

Thứ 4, ngày 1 tháng 2 năm 2023, âm lịch: Ngày 11/1/2023 Ngày Canh Dần tháng Giáp Dần năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Hình – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).

Thứ 5, ngày 9 tháng 2 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/1/2023 Ngày Mậu Tuất tháng Giáp Dần năm Quý Mão. Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 7, ngày 11 tháng 2 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/1/2023 Ngày Canh Tý tháng Giáp Dần năm Quý Mão. Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h).

Thứ 4, ngày 15 tháng 2 năm 2023, âm lịch: Ngày 25/1/2023 Ngày Giáp Thìn tháng Giáp Dần năm Quý Mão. Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Bính Dần (03h-05h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h).

Thứ 3, ngày 28 tháng 2 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/2/2023 Ngày Đinh Tỵ tháng Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).

Tháng 3

Thứ 2, ngày 6 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/2/2023 Ngày Quý Hợi tháng Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 4, ngày 8 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/2/2023 Ngày Ất Sửu tháng Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Thứ 6, ngày 10 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/2/2023 Ngày Đinh Mão tháng Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Canh Tý (23h-01h), Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h).

Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/2/2023 Ngày Kỷ Tỵ tháng Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h).

Thứ 2, ngày 20 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 29/2/2023 Ngày Đinh Sửu tháng Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).

Thứ 4, ngày 22 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 1/2/2023 Ngày Kỷ Mão tháng Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h).

Thứ 5, ngày 30 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/2/2023 Ngày Đinh Hợi tháng Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).

ngay khai truong

Khai trương thẩm mỹ viện. Ảnh: Internet

Tháng 4

Thứ 4, ngày 5 tháng 4 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/2/2023 Ngày Quý Tỵ tháng Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h).

Tham Khảo Thêm:  Giải Mã Ý Nghĩa Các CON SỐ TÂM LINH Từ 00 Đến 8686 Chuẩn Nhất!

Thứ 3, ngày 11 tháng 4 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/2/2023 Ngày Kỷ Hợi tháng Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h).

Thứ 7, ngày 15 tháng 4 năm 2023, âm lịch: Ngày 25/2/2023 Ngày Quý Mão tháng Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Nhâm Tý (23h-01h), Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h).

Chủ nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2023, âm lịch: Ngày 11/3/2023 Ngày Mậu Ngọ tháng Bính Thìn năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Hình – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h).

Tháng 5

Thứ 7, ngày 6 tháng 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/3/2023 Ngày Giáp Tý tháng Bính Thìn năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h).

Thứ 2, ngày 8 tháng 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/3/2023 Ngày Bính Dần tháng Bính Thìn năm Quý Mão. Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Thứ 4, ngày 10 tháng 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/3/2023 Ngày Mậu Thìn tháng Bính Thìn năm Quý Mão. Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 5, ngày 18 tháng 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 29/3/2023 Ngày Bính Tý tháng Bính Thìn năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h).

Thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 1/4/2023 Ngày Đinh Sửu tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão. Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).

Xem thêm: Vốn 100 triệu nên kinh doanh gì ở nông thôn. Các mô hình kinh doanh thịnh hành năm 2023

Tháng 6

Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/4/2023 Ngày Ất Mùi tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão. Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Thứ 2, ngày 12 tháng 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 25/4/2023 Ngày Tân Sửu tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão. Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h).

Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 8/5/2023 Ngày Giáp Dần tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão. Là ngày: Bạch Hổ – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h).

Thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 10/5/2023 Ngày Bính Thìn tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h).

Thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 12/5/2023 Ngày Mậu Ngọ tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão. Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h).

Tháng 7

Thứ 6, ngày 7 tháng 7 năm 2023, âm lịch: Ngày 20/5/2023 Ngày Bính Dần tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão. Là ngày: Bạch Hổ – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h).

Thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023, âm lịch: Ngày 24/5/2023 Ngày Canh Ngọ tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão. Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h).

Thứ 4, ngày 26 tháng 7 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/6/2023 Ngày Ất Dậu tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão. Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h).

Tháng 8

Thứ 3, ngày 1 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/6/2023 Ngày Tân Mão tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão. Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Tý (23h-01h), Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h).

Thứ 5, ngày 3 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/6/2023 Ngày Quý Tỵ tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão. Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h),Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h),Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 7, ngày 5 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/6/2023 Ngày Ất Mùi tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão. Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h),Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Thứ 2, ngày 7 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/6/2023 Ngày Đinh Dậu tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão. Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Canh Tý (23h-01h), Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h).

Thứ 3, ngày 15 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 29/6/2023 Ngày Ất Tỵ tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão. Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Tham Khảo Thêm:  Giải đáp: cung Bảo Bình và Ma Kết có hợp nhau không?

Thứ 4, ngày 16 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 1/7/2023 Ngày Bính Ngọ tháng Canh Thân năm Quý Mão. Là ngày: Bạch Hổ – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h).

Thứ 7, ngày 26 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 11/7/2023 Ngày Bính Thìn tháng Canh Thân năm Quý Mão. Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h).

Thứ 4, ngày 30 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/7/2023 Ngày Canh Thân tháng Canh Thân năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).

Xem thêm: Cách thuyết phục khách hàng mua dịch vụ một phát ăn ngay

Tháng 9

Thứ 6, ngày 1 tháng 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/7/2023 Ngày Nhâm Tuất tháng Canh Thân năm Quý Mão. Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h).

Thứ 7, ngày 9 tháng 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 25/7/2023 Ngày Canh Ngọ tháng Canh Thân năm Quý Mão. Là ngày: Bạch Hổ – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h).

Thứ 4, ngày 20 tháng 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 6/8/2023 Ngày Tân Tỵ tháng Tân Dậu năm Quý Mão. Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h),Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h),Kỷ Hợi (21h-23h).

Thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 8/8/2023 Ngày Quý Mùi tháng Tân Dậu năm Quý Mão. Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 12/8/2023 Ngày Đinh Hợi tháng Tân Dậu năm Quý Mão. Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).

Tháng 10

Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 20/8/2023 Ngày Ất Mùi tháng Tân Dậu năm Quý Mão. Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h),Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Chủ nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 24/8/2023 Ngày Kỷ Hợi tháng Tân Dậu năm Quý Mão. Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h).

Thứ 7, ngày 14 tháng 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 30/8/2023 Ngày Ất Tỵ tháng Tân Dậu năm Quý Mão. Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/9/2023 Ngày Canh Thân tháng Nhâm Tuất năm Quý Mão. Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).

Thứ 3, ngày 31 tháng 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/9/2023 Ngày Nhâm Tuất tháng Nhâm Tuất năm Quý Mão. Là ngày: Bạch Hổ – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h).

Tháng 11

Thứ 5, ngày 2 tháng 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/9/2023 Ngày Giáp Tý tháng Nhâm Tuất năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h).

Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 29/9/2023 Ngày Giáp Tuất tháng Nhâm Tuất năm Quý Mão. Là ngày: Bạch Hổ – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Bính Dần (03h-05h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h).

Thứ 5, ngày 16 tháng 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 4/10/2023 Ngày Mậu Dần tháng Quý Hợi năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h).

Thứ 3, ngày 21 tháng 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/10/2023 Ngày Quý Mùi tháng Quý Hợi năm Quý Mão.Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 2, ngày 27 tháng 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/10/2023 Ngày Kỷ Sửu tháng Quý Hợi năm Quý Mão. Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h).

Thứ 3, ngày 28 tháng 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 16/10/2023 Ngày Canh Dần tháng Quý Hợi năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h),,Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).

Tháng 12

Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/10/2023 Ngày Ất Mùi tháng Quý Hợi năm Quý Mão. Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 28/10/2023 Ngày Nhâm Dần tháng Quý Hợi năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h).

Tham Khảo Thêm:  Sinh năm 2022 mệnh gì? Tuổi Nhâm Dần hợp tuổi nào, màu gì?

Thứ 7, ngày 16 tháng 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 4/11/2023 Ngày Mậu Thân tháng Giáp Tý năm Quý Mão. Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h),Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h).

Thứ 2, ngày 18 tháng 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 6/11/2023 Ngày Canh Tuất tháng Giáp Tý năm Quý Mão.Là ngày: Thiên Hình – Hắc đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h).

Thứ 4, ngày 20 tháng 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 8/11/2023 Ngày Nhâm Tý tháng Giáp Tý năm Quý Mão. Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h).

Thứ 5, ngày 28 tháng 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 16/11/2023 Ngày Canh Thân tháng Giáp Tý năm Quý Mão. Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo. Giờ tốt để cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).

xem ngay khai truong spa

Xem ngày khai trương giúp công việc kinh doanh thuận lợi hơn. Ảnh: Internet

2. Xem ngày tốt khai trương cửa hàng theo tuổi

Trên đây là những ngày tốt để khai trương cửa hàng trong năm 2023. Tuy nhiên, để chọn ngày khai trương phù hợp nhất, các chủ kinh doanh cần phải xét theo tuổi của gia chủ. Dưới đây là các ngày tốt phù hợp với từng độ tuổi KiotViet đã tổng hợp. Bạn có thể đối chiếu các ngày khai trương hợp tuổi với mình với các ngày tốt trong năm 2023 ở trên để tìm ra ngày khai trương phù hợp nhất nhé.

Ngày khai trương hợp với tuổi Tý

 • Canh Tý: Mậu Thìn, Ất Sửu, Mậu Thân
 • Nhâm Tý: Canh Thìn, Đinh Sửu, Canh Thân
 • Giáp Tý: Nhâm Thìn, Kỷ Sửu, Nhâm Thân
 • Bính Tý: Giáp Thìn, Tân Sửu, Giáp Thân
 • Mậu Tý: Bính Thìn, Quý Sửu, Bính Thân

Ngày khai trương hợp với tuổi Sửu

 • Tân Sửu: Bính Tý, Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu
 • Quý Sửu: Mậu Tý, Tân Tỵ, Tân Dậu
 • Ất Sửu: Canh Tý,Quý Tỵ, Quý Dậu
 • Đinh Sửu: Nhâm Tý, Ất Tỵ, Ất Dậu
 • Kỷ Sửu: Giáp Tý, Đinh Tỵ, Đinh Dậu

Ngày khai trương hợp với tuổi Dần

 • Canh Dần: Ất Hợi, Mậu Ngọ, Mậu Tuất
 • Nhâm Dần: Đinh Hợi, Canh Ngọ, Canh Tuất
 • Giáp Dần: Kỷ Hợi, Nhâm Ngọ, Nhâm Tuất
 • Bính Dần: Tân Hợi, Giáp Ngọ, Giáp Tuất
 • Mậu Dần: Quý Hợi, Bính Ngọ, Bính Tuất

Ngày khai trương hợp với tuổi Mão

 • Tân Mão: Bính Tuất, Kỷ Hợi, Kỷ Mùi
 • Quý Mão: Mậu Tuất, Tân Hợi, Tân Mùi
 • Ất Mão: Canh Tuất, Quý Hợi, Quý Mùi
 • Đinh Mão: Nhâm Tuất, Ất Hợi, Ất Mùi
 • Kỷ Mão: Giáp Tuất, Đinh Hợi, Đinh Mùi

Ngày khai trương hợp với tuổi Thìn

 • Canh Thìn: Bính Thân, Kỷ Dậu, Kỷ Sửu
 • Nhâm Thìn: Mậu Thân, Tân Dậu, Tân Sửu
 • Giáp Thìn: Canh Thân, Quý Dậu, Quý Sửu
 • Bính Thìn: Nhâm Thân, Ất Dậu, Ất Sửu
 • Mậu Thìn: Giáp Thân, Đinh Dậu, Đinh Sửu

Ngày khai trương hợp với tuổi Tỵ

 • Tân Tỵ : Bính Thân, Kỷ Dậu, Kỷ Sửu
 • Quý Tỵ: Mậu Thân, Tân Dậu, Tân Sửu
 • Ất Tỵ: Canh Thân, Quý Dậu, Quý Sửu
 • Đinh Tỵ: Nhâm Thân, Ất Dậu, Ất Sửu
 • Kỷ Tỵ: Giáp Thân, Đinh Dậu, Đinh Sửu

Ngày khai trương hợp với tuổi Ngọ

 • Canh Ngọ: Ất Mùi, Mậu Dần, Mậu Tuất
 • Nhâm Ngọ: Đinh Mùi, Canh Dần, Canh Tuất
 • Giáp Ngọ: Kỷ Mùi, Nhâm Dần, Nhâm Tuất
 • Bính Ngọ: Tân Mùi, Giáp Dần, Giáp Tuất
 • Mậu Ngọ: Quý Mùi, Bính Dần, Bính Tuất

Ngày khai trương hợp với tuổi Mùi

 • Tân Mùi: Kỷ Hợi, Kỷ Mão, Bính Ngọ
 • Quý Mùi: Tân Hợi, Tân Mão, Mậu Ngọ
 • Ất Mùi: Quý Hợi, Quý Mão, Canh Ngọ
 • Đinh Mùi: Ất Hợi, Ất Mão, Nhâm Ngọ
 • Kỷ Mùi: Đinh Hợi, Đinh Mão, Giáp Ngọ

Ngày khai trương hợp với tuổi Thân

 • Canh Thân: Mậu Tý, Mậu Thìn, Ất Tỵ
 • Nhâm Thân: Canh Tý, Canh Thìn, Đinh Tỵ
 • Giáp Thân: Nhâm Tý, Nhâm Thìn, Kỷ Tỵ
 • Bính Thân: Giáp Tý, Giáp Thìn, Tân Tỵ
 • Mậu Thân: Bính Tý, Bính Thìn, Quý Tỵ

Ngày khai trương hợp với tuổi Dậu

 • Tân Dậu: Kỷ Tỵ, Kỷ Sửu, Bính Thìn
 • Quý Dậu: Tân Tỵ, Tân Sửu, Mậu Thìn
 • Ất Dậu : Quý Tỵ, Quý Sửu, Canh Thìn
 • Đinh Dậu: Ất Tỵ, Ất Sửu, Nhâm Thìn
 • Kỷ Dậu: Đinh Tỵ, Đinh Sửu, Giáp Thìn

Ngày khai trương hợp với tuổi Tuất

 • Canh Tuất: Mậu Dần, Mậu Ngọ, Ất Mão
 • Nhâm Tuất: Canh Dần, Canh Ngọ, Đinh Mão
 • Giáp Tuất: Nhâm Dần, Nhâm Ngọ, Kỷ Mão
 • Bính Tuất: Giáp Dần, Giáp Ngọ, Tân Mão
 • Mậu Tuất: Bính Dần, Bính Ngọ, Quý Mão

Ngày khai trương hợp với tuổi Hợi

 • Tân Hợi: Kỷ Mão, Kỷ Mùi, Bính Dần
 • Quý Hợi: Tân Mão, Tân Mùi, Mậu Dần
 • Ất Hợi: Quý Mão, Quý Mùi, Canh Dần
 • Đinh Hợi: Ất Mão, Ất Mùi, Nhâm Dần
 • Kỷ Hợi: Đinh Mão, Đinh Mùi, Giáp Dần

3. Cách chọn ngày tốt phù hợp để khai trương cửa hàng

Bên cạnh các ngày hợp tuổi, một số ngày tốt phù hợp để khai trương theo quan niệm dân gian đó là: ngày Tốc Hỷ (03, 06, 09), ngày Đại An (mang ý nghĩa sự vững mạnh, lâu dài, bình an và thịnh vượng), ngày Tiểu Cát (là ngày tốt lành, mang lại bình an, tốt đẹp cho gia chủ).

4. Các ngày xấu nên tránh khi khai trương cửa hàng

Các chủ kinh doanh cũng nên tránh các ngày đại kỵ như: Ngày Tam Nương (ngày 3,7,13,18 ,22,27 âm lịch hàng tháng). Đây là ngày xấu, không mang may mắn, làm việc gì vào ngày này cũng không suôn sẻ, thất bại, thua lỗ. Các ngày xấu khác không nên khai trương, mở cửa hàng như: ngày Lục Sát, ngày Sát chủ dương, ngày Thọ Tử, ngày Dương Công Kỵ, ngày Không Vong, ngày Xích Khẩu.

Kết luận: Như vậy, phần mềm quản lý bán hàng KiotViet đã tổng hợp các ngày tốt trong năm 2023 cũng như ngày hợp tuổi giúp chủ kinh doanh có thể chọn được ngày thích hợp để khai trương cửa hàng thuận lợi. Chúc các chủ shop buôn may bán đắt, thành công & bứt phá doanh thu hiệu quả.

By admin