Quý tộc mới là giai cấp giàu có, nắm nhiều của cải vật chất trong xã hội phong kiến ở các nước Châu Âu những thế kỷ trước. Vậy Quý tộc mới lãnh đạo cuộc cách mạng nào?

Câu hỏi:

Quý tộc mới lãnh đạo cuộc cách mạng nào?

A.Cách mạng Anh

B.Cách mạng Mỹ

C.Cách mạng Mỹ và Anh

D.Cách mạng Hà Lan.

Đáp án đúng A.

Quý tộc mới lãnh đạo cuộc cách mạng là Cách mạng Anh, giữa thế kỷ XVII cách mạng tư sản Anh bùng nổ dưới sự lãnh đạo của tầng lớp quý tộc mới, đây là cuộc cách mạng đầu tiên có ý nghĩa to lớn đối với quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn châu Âu và thế giới.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A.

– Đầu thế kỷ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. Sản xuất công trường thủ công đã chiếm ưu thế hơn so với sản xuất phường hội. Tư sản Anh giàu lên nhanh chóng nhờ sự phát triển của ngoại thương, chủ yếu là buôn bán len dạ và buôn nô lệ da đen.

– Công nghiệp len dạ phát triển làm cho nghề nuôi cừu trở nên có lợi nhất. Nhiều địa chủ vốn là quý tộc đã chuyển hướng kinh doanh theo lối TBCN đuổi tá điền đi, biến ruộng đất thành đồng cỏ rồi thuê nhân công nuôi cừu lấy long cung cấp cho thị trường.

Tham Khảo Thêm:  Nguyên tử là gì? Hướng dẫn giải một số bài tập minh họa về nguyên tử 

Bộ phận quý tộc này đã giàu lên nhanh chóng, dần dần tư sản hóa trở thành tầng lớp quý tộc mới

– Chế độ phong kiến với chỗ dựa là tầng lớp quý tộc và giáo hội Anh ngày càng cản trở sự kinh doanh và làm giàu của của tư sản và quý tộc mới. Sác -lơ I đặt ra nhiều thứ thuế, duy trì nhiều đặc quyền phong kiến làm cho đời sống nhân dân hết sức cơ cực.

– Đặc điểm tình hình trên đã làm cho mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới và các thế lực phong kiến bảo thủ ngày càng thêm gay gắt. Đây chính là nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ CMTS Anh.

– Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng tư sản anh xoay quanh vấn đề tài chính khi sác -lơ I triệu tập quốc hội đòi tăng thuế để có tiền chi viện cho cuộc đàn áp những cuộc nổi dậy của người Xcot -len ở miền Bắc.

Quý tộc mới và tư sản đã không phê duyệt các khoản thuế do vua đặt ra, kịch liệt phản đối chính sách bạo ngược của nhà vua. Bị thất bại, Sác lơ I chạy lên vùng núi phía Bắc Luân đôn, tập hợp lực lượng phong kiến chuẩn bị phản công.

– Tháng 8/1642, Sác- lơ I tuyên chiến với Quốc Hội. Cuộc nội chiến bắt đầu.

– Từ 1642 – 1648 là khoảng thời gian xảy ra cuộc nội chiến giữa Quốc Hội và nhà Vua.

Tham Khảo Thêm:  Để làm sạch lớp cặn (thường là CaCO3) trong các dụng cụ đun nước, người ta

– Năm 1648, quân đội của Crôm – oen đã đánh bại quân đội của Sác – lơ .Cuộc nội chiến kết thúc. Sác lơ I bị kết án tử hình.

– Đầu năm 1649, do áp lực của quần chúng nhân dân, Sác – lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa do Ô livơ C.rôm – oen đứng đầu. CM đạt tới đỉnh cao.

– Năm 1953 quý tộc mới và TS Anh đã đưa C.rôm -oen lên làm Bảo hộ công. Chế độ độc tài quân sự được thiết lập

– Năm 1658. C.rôm – oen qua đời, nước Anh rơi vào tình trạng không ổn định về chính trị. Quý tộc mới và tư sản lo sợ nhân dân nổi dậy đấu tranh nên chủ trương thỏa hiệp với lực lượng PK cũ để lập lại chế độ quân chủ.

– Năm 1688, QH đã tiến hành chính biến đưa Vin hem – Ô ran giơ (Quốc trưởng Hà Lan và là con rể vua Anh) lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

By admin