I. Khái niệm

Sinh sản mà có sự kết hợp của giao tử đực (n) và giao tử cái (n) thông qua thụ tinh tạo hợp tử (2n).Sinh sản hữu tính có những đặc trưng sau:- Trong sinh sản hữu tính luôn có quá trình hình thành và hợp nhất giao tử đực với giao tử cái, luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen.- Sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử.- Sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với sinh sản vô tính:+ Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi.+ Tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa.

II. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

1. Cấu tạo hoa Gồm cuống hoa, đế hoa, đài hoa, tràng hoa, nhị và nhụy. 2. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôia) Hình thành hạt phấnTế bào trong bao phấn (2n) giảm phân tạo ra 4 bào tử đực đơn bội (n), môi tế bào (n) lại nguyên phân tạo 1 hạt phấn (n).b) Hình thành túi phôi Tế bào noãn (2n) giảm phân tạo 4 tế bào (n), 3 tế bào tiêu biến và 1 tế bào nguyên phân tạo túi phôi chứa 8 tế bào (gồm 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng và 2 nhân cực) (thể giao tử cái).

n<title></title> n<title></title> 3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh a) Thụ phấn – Khái niệm: Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy.- Có 2 hình thức thụ phấn: tự thụ phấn (hạt phấn của cây thụ phấn cho hoa cây đó) và thụ phấn chéo (hạt phấn của cây này thụ phấn cho hoa của cây khác cùng loài).- Thực vật hạt kín thụ phấn nhờ nước, gió, động vật (côn trùng, chim hoặc thú).b) Thụ tinhThụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành nên hợp tử (2n), khởi đầu của cá thể mới. Quá trình thụ tinh kép (hạt kín): Tế bào ống phấn trong hạt phấn nảy mầm tạo ra ống phấn. Ống phấn sinh trưởng xuyên qua vòi nhụy, qua lỗ túi phôi -> giải phóng 2 giao tử, một giao tử (n) hợp nhất với tế bào trứng tạo thành hợp tử (2n), một nhân còn lại (n) hợp nhất với nhân cực (2n) ở trung tâm túi phôi tạo thành nhân tam bội (3n), phát triển thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi.+ Giao tử đực 1 (n) + trứng (noãn cầu) (n) -> hợp tử (2n)+ Giao tử đực 2 (n) + nhân cực (2n) -> nhân nội nhũ (3n)=> Ý nghĩa của thụ tinh kép: hình thành bộ phận dự trữ chất dinh dưỡng để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non, có khả năng tự dưỡng. Đảm bảo cho hệ con khả năng thích nghi cao với sự biến đổi của điều kiện môi trường để duy trì nòi giống.

Tham Khảo Thêm:  Hiệp ước Nhâm Tuất – Bách khoa Toàn thư Việt Nam

n<title></title> n<title></title> 4. Quá trình hình thành hạt và quảa) Hình thành hạtNoãn thụ tinh (chứa hợp tử và tế bào tam bội) phát triển thành hạtHợp tử phát triển thành phôi.Tế bào tam bội phát triển thành nội nhũ (phôi nhũ).- Hạt gồm vỏ hạt, phôi và nội nhũ.- Có 2 loại hạt: hạt có nội nhũ ( hạt cây Một lá mầm), hạt không có nội nhũ (hạt cây Hai lá mầm).b) Hình thành quả- Bầu nhụy phát triển thành quả, có chức năng chứa và bảo vệ hạt.- Quả không có thụ tinh noãn -> quả giả ( quả đơn tính).- Quá trình chín của quả: bao gồm những biến đổi về sinh lí, sinh hóa làm cho quả chín có độ mềm, màu sắc và hương vị hấp dẫn, thuận lợi cho sự phát phán của hạt. Quả của nhiều loài cây cung cấp nguồn dinh dưỡng quý cho con người (vitamin, khoáng chất, đường,…)- Quả tự phát tán hoặc phát tán nhờ động vật, gió…

By admin