Xem thêm lời giải các câu hỏi môn Lịch sử thường gặp nhất:

Câu 1: Nội dung nào không phải là mục đích của việc Mĩ ban hành các đạo luật phản động trong những năm đâu tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?…

Câu 2: Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng với ông đã lập Hội Duy tân vào năm nào?…

Câu 3: Lịch sử được con người nhận thức phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?…

Câu 4: Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là…

Câu 5: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?…

Câu 6: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời trong hoàn cảnh nào? Cho biết ý nghĩa lịch sử của sự kiện này?…

Câu 7: Tóm tắt diễn biến chính của cách mạng Cuba….

Câu 8: Vẽ sơ đồ tư duy tổ chức thành bang A-ten và sơ đồ tổ chức đế chế La Mã…

Câu 9: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là…

Câu 10: Phân tích đánh giá ý nghĩa những thành tựu liên xô đạt được trong giai đoạn 1921-1941…

Câu 11: Hãy nêu một số thành tựu cơ bản của văn minh Trung Hoa thời kì cổ-trung đại và ý nghĩa các thành tựu đó với lịch sử nhân loại…

Tham Khảo Thêm:  Khí hiếm là gì? Trong bảng tuần hoàn hóa học khí hiếm nằm ở nhóm nào?

Câu 12: Lập niên biểu quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX theo thứ tự: thời gian, tên nước, năm giành độc lập…

Câu 13: Văn minh Ấn Độ đã ảnh hưởng tới các quốc gia Đông Nam Á ở những lĩnh vực nào? Nêu một vài ví dụ…

Câu 14: Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản công nhân lại đập phá máy móc?…

Câu 15: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào ?….

Câu 16: Vì sao nói năm 1950-1970 là giai đoạn phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản…

Câu 17: Tại sao tư bản Pháp tập trung vốn vào việc lập đồn điền cao su và khai thác than?…

Câu 18: Hoàn thành bảng so sánh về hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917:…

Câu 19: Những thành tựu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của văn hóa dân tộc Việt Nam?…

Câu 20: Đâu là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo thời cận đại?…

Câu 21: Nêu kết quả, tính chất, ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp…

Câu 22: Tại sao nói thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã thay đổi cục diện thế giới?…

Câu 23: Theo em, cách thức nào giúp con người chuyển dần từ di cư sang định cư?…

Câu 24: Vì sao nói cách mạng Tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để…

Tham Khảo Thêm:  Khi nào những đám mây sẽ biến thành mưa?

Câu 25: Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là…

Câu 26: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của phong trào Nghĩa Hòa đoàn là…

Câu 27: Hãy điểm lại những nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành các nhà nước Văn Lang…

Câu 28: Nêu những hiểu biết của em về Quốc tế thứ hai…

Câu 29: Lập bảng niên biểu các sự kiện chính về cách mạng 1905-1907…

Câu 30: Nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc là gì?…

Câu 31: Từ giai đoạn người Tối cổ tiến hóa thành người tinh khôn sau bao nhiêu năm?…

Câu 32: Vì sao phong trào dân chủ 1936-1939 có sự điều chỉnh về mục tiêu và phương pháp đấu tranh?…

Câu 33: Hình thức đấu tranh nào dưới đây không được sử dụng trong phong trào dân chủ (1936 – 1939) ở Việt Nam?…

Câu 34: Thiện chí của ta thể hiện trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?..

Câu 35: Phái Gi-rông-đanh đã có hành động gì trước sự tấn công của quân Anh (năm 1793) và sự nổi loạn của bọn phản động ở vùng Văng-đê?…

Câu 36: Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”?…

Câu 37: Nhà Thanh xâm lược nước ta nhằm mục đích gì?…

Câu 38: Yếu tố nào dưới đây tác động tới sự thành bại của Mỹ trong nỗ lực vươn lên xác lập trật tự thế giới đơn cực giai đoạn sau Chiến tranh lạnh?…

Tham Khảo Thêm:  Vật chất là gì? Vật chất có trước hay ý thức có trước, Ví dụ

Câu 39: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến trước năm 1975, những quốc gia nào nằm trong tình trạng chia cắt lãnh thổ?…

Câu 40: Ý nghĩa nào dưới đây không phải là nội dung cơ bản trong chiến lược kinh tế hướng ngoại của 5 nước sáng lập tổ chức ASEAN trong những năm 60 – 70 của thế kỉ XX…

By admin