Câu hỏi: Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta thông qua

A. thương nhân phương Tây

B. giáo sĩ phương Tây

C. thương nhân Trung Quốc

D. giáo sĩ Nhật Bản

Đáp án đúng B.

Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta thông qua các giáo sĩ phương Tây

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

Cuối thế kỷ XV và trong thế kỷ XVI đã có một số giáo sĩ phương Tây đến các tỉnh thuộc miền duyên hải Việt Nam.

Thời vua Lê Trang Tông, năm thứ nhất (1553), các cha đạo thuộc dòng Đaminh và Phanxicô đã theo các thuyền buôn tới vùng Ninh Cường, Quần Anh (Nam Định) để rao giảng Kinh thánh. Song chưa thông thạo địa lý, chưa quen khí hậu và bất đồng ngôn ngữ nên các giáo sĩ này chỉ hoạt động một thời gian ngắn, không mang lại kết quả gì, họ đã phải ra đi.

Sang thế kỷ XVII, việc truyền đạo Thiên chúa vào các vùng lãnh thổ Việt Nam mới thực sự bắt đầu và đạt kết quả. Những vị giáo sĩ này với Lòng nhiệt tình trước chúa đã rao giảng Kinh thánh được nhiều nơi cho nhiều cư dân bản địa và thực sự có hệ thống.

Ở Đàng trong, từ 1615 đến khoảng 1639, nhóm giáo sĩ dòng Tên của người Bồ Đào Nha do Busômi dẫn đầu đã đến truyền đạo Thiên chúa giáo cho nhiều tín đồ địa phương theo sự ghi chép quá trình truyền đạo Thiên chúa giáo ở Việt Nam, họ đã vận động và đưa vào đạo được một vạn người.

Tham Khảo Thêm:  Sự khác biệt giữa địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc

Năm 1624, Alếchxăng Đơ Rốt (1591- 1660) đã đến Việt Nam cùng đoàn Busômi để truyền đạo. Ông cũng là một linh mục thuộc dòng Tên nhưng quốc tịch Pháp, phục vụ cho giáo đoàn Bồ Đào Nha. Alếchxăng Đơ Rốt là một giáo sĩ rất tận tụy phục vụ ý đồ mở mang nước Chúa của Giáo hội Thiên chúa giáo.

Đến Việt Nam, ông không quản sự xa lạ thủy thổ và khí hậu nhiệt đới rất khác biệt với xứ sở đã sản sinh ra ông, ông đã đi nhiều địa phương từ Nam ra Bắc và ngược lại để tìm hiểu cuộc sống người Việt Nam.

Sau 6 tháng đến Việt Nam, Alếchxăng Đơ Rốt đã có thể giảng đạo cho giáo dân bằng tiếng Việt. Ông không chỉ là một nhà tu mà còn là một nhà nghiên cứu xã hội học. Cuốn ”Lịch sử, phong tục Việt Nam” do Alếchxăng Đơ Rốt viết rất có giá trị cho những nhà truyền đạo từ phương Tây vào Việt Nam tiếp sau đó, để khỏi bị ngỡ ngàng vì phong tục, tập quán của một dân tộc ở Á Đông.

Ông là người đã biên soạn cuốn từ điển Việt-La-Bồ đầu tiên và chính ông là người đã gắn mục tiêu truyền đạo với mục tiêu xâm lược của nước Pháp. Alếchxăng Đơ Rốt ở Việt Nam tới 21 năm (l624-l645) mới ra đi.

Trên cơ sở đã đạt được trong quá trình truyền giáo ở Việt Nam, Alếchxăng Đơ Rốt đã có bản phúc trình với Tòa thánh Vaticăng đề nghị cho người Pháp thay thế người Bồ Đào Nha làm nhiệm vụ truyền giáo trên toàn cõi Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Cần cù bù thông minh nghĩa là gì? Cần cù có chắc là thành công?

By admin