Đó quả thực là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Và để giúp quý vị có được câu trả lời chuẩn xác nhất, Gosinga sẽ bước đầu hướng dẫn cho quý vị để có cái nhìn tổng quát nhất, cơ bản nhất khi bắt đầu tìm hiểu và thực hành thiền Tứ Niệm Xứ.

Thiền Tứ Niệm Xứ là gì?

Ai cũng biết đây là thiền mà Đức Phật là người phát minh và bắt đầu hướng dẫn cho hậu thế, nhưng vẫn có một số hiểu lầm. Tứ Niệm Xứ là phương pháp của Phật, là phương pháp thực hành duy nhất mà Phật truyền dạy chứ không phải như hiểu nhầm của hậu thế là còn nhiều phương pháp khác mà Tứ Niệm Xứ là một trong số đó. Cũng có một số hiểu lầm thành pháp môn thiền Tứ Niệm Xứ. Phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ là cách thực hành duy nhất mà Phật để lại, thì người thực hành chỉ cần hiểu sâu, hiểu kĩ và thực hành theo là sẽ có kết quả, không cần phải thêm bất cứ phương pháp nào khác nữa cả.

Hướng dẫn cách thiền Tứ Niệm Xứ

Nhắc đến Thiền Tứ Niệm Xứ là nhắc đến Chánh Niệm, hay còn gọi là Trí Nhớ với 4 loại trí nhớ. Thực hành Tứ Niệm Xứ là NHỚ ĐẾN Tích cực Chú tâm quán sát Thân nơi thân, Thọ nơi thọ, Tâm nơi tâm, Pháp nơi pháp để NHIẾP PHỤC tham ưu và để kinh nghiệm được kết quả xảy ra, đồng thời TUỆ TRI (hiểu đúng) các kết quả đó.

Tham Khảo Thêm:  Tuổi nào đẹp xông nhà 2023 hợp tuổi Tân Dậu 1981?

Sau đây Gosinga sẽ trình bày phương pháp thực hành Thiền Tứ Niệm Xứ. Nhưng do đây là phương pháp của Đạo Phật nên sẽ có những thuật ngữ riêng nên quý vị nếu muốn hiểu đúng và rõ ràng có thể tham gia khóa học miễn phí tại Gosinga (Đăng ký tại đây)

A- Chánh Niệm Thân Trên Thân (Quán Thân)

Quán Thân là:

 1. Tuệ tri Chú tâm liên tục phát sinh Định. Tuệ tri 2 loại chú tâm có tầm có tứ và không tầm không tứ, Tuệ tri các tầng Định, Tuệ tri tâm trạng Tích cực – Vui – Thoải mái ( hỷ lạc ) của Định
 2. Tuệ tri Tâm ghi nhận thuần tuý ( Tỉnh giác ) vô niệm vô ngôn, vô phân biệt
 3. Tuệ tri vô ngã khi Niệm Thân
 4. Tuệ tri Khổ diệt, hay Tuệ tri Niết bàn , Tâm giải thoát, Không tánh giải thoát

Hướng dẫn thực hành trực tiếp từ Thiền sư: (link youtube)

B – Chánh Niệm Thọ Trên Thọ (Quán Thọ)

Quán Thọ là:

 1. Tuệ tri thực tại là Cảm giác gồm : Cảm giác hình ảnh, Cảm giác âm thanh, Cảm giác mùi, Cảm giác vị, Cảm giác xúc chạm, Cảm giác pháp trần.
 2. Tuệ tri duyên khởi các loại Cảm giác đó do Căn Trần nào tiếp xúc phát sinh.
 3. Tuệ tri Cảm giác vô thường
 4. Tuệ tri Cảm giác vô chủ vô sở hữu
 5. Tuệ tri vô ngã khi Niệm Thọ
 6. Tuệ tri Khổ diệt, Niết bàn, Tuệ giải thoát, Vô tướng giải thoát
 7. Tuệ tri Cảm giác pháp trần, Tuệ tri Duyên khởi, Vô thường, Vô chủ vô sở hữu của Cảm giác pháp trần.
Tham Khảo Thêm:  Mùng 1 kiêng ăn các món ăn sau và kiêng làm những điều sau

Hướng dẫn thực hành trực tiếp từ Thiền sư: (link youtube)

C- Chánh Niệm Tâm Trên Tâm (Quán Tâm)

Quán Tâm là:

 1. Tuệ tri Tâm bao gồm 4 nhóm Thọ Tưởng Hành Thức
 2. Tuệ tri nhóm Tưởng : Tâm ghi nhận có 6 gồm Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức, Tưởng thức; Tuệ tri mỗi Tâm ghi nhận chỉ ghi nhận một loại Cảm giác; Tuệ tri Duyên khởi các loại Tâm ghi nhận; Tuệ tri Tâm ghi nhận vô thường, Vô chủ vô sở hữu
 3. Tuệ tri Tâm nhận thức, Tâm ý thức : Tâm ý thức biết kiến thức, tư tưởng, biết mọi đối tượng; Tuệ tri Duyên khởi Tâm ý thức do Niệm – Tư duy – [Ý thức – Tư tưởng ] )và có 2 loại Ý thức trên Bát tà đạo ( Tà niệm – Tà tư duy – [Ý thức – Tư tưởng Tà kiến] và Bát chánh đạo ( Chánh niệm – Chánh tư duy – [Ý thức – Tư tưởng Chánh kiến ])
 4. Tuệ tri Tâm Biết Tâm chứ không phải Tâm Biết Cảnh ( vật )
 5. Tuệ tri Tâm biết và Đối tượng được biết đồng sanh đồng diệt
 6. Tuệ tri vô ngã khi quán tâm
 7. Tuệ tri Tưởng thức ghi nhận Cảm giác pháp trần, Duyên khởi, Vô thường, Vô ngã của Cảm giác pháp trần và Tưởng thức.

Hướng dẫn thực hành trực tiếp từ Thiền sư: (link youtube)

D- Chánh Niệm Pháp Trên Pháp (Quán Pháp)

Quán Pháp là:

 1. Tuệ tri vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly
 2. Tuệ tri Duyên khởi, Vô thường, Vô chủ sở hữu
 3. Tuệ tri Khổ đế và Tập đế
 4. Tuệ tri Diệt đế và Đạo đế.
 5. Tuệ tri 37 phẩm đạo đế : Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi, Bát chánh đạo.
 6. Tuệ tri Hai loại thực tại
Tham Khảo Thêm:  Các biểu tượng và ký hiệu trong bản đồ sao Chiêm Tinh Học

Hướng dẫn thực hành trực tiếp từ Thiền sư: (link youtube)

Trên đây là bước khởi đầu cho việc thực hành Thiền Tứ Niệm Xứ, nếu muốn đạt được kết quả cao quý vị nên tham qua một khóa offline 9N, thông tin chi tiết XEM TẠI ĐÂY.

By admin