Giải SBT Sinh học 11 Chương 4: Sinh sản ở sinh vật – Kết nối tri thức

Câu 6 trang 107 sách bài tập Sinh học 11: Thụ phấn là gì?Thực vật có những hình thức thụ phấn nào?

Phân tích đề:Nêu khái niệm thụ phấn và phân loại các kiểu thụ phấn.

Lời giải:

– Thụ phấn là quá trình hạt phấn phát tán và rơi trên núm nhuỵ phù hợp.

– Thực vật có hai hình thức thụ phấn gồm:

+ Tự thụ phấn: là quá trình thụ phấn xảy ra trên cùng một hoa hoặc giữa các hoa trên cùng một cây.

+ Thụ phấn chéo: là quá trình thụ phấn xảy ra khi hạt phấn của hoa này rơi trên núm nhuỵ của hoa trên cây khác.

Lời giải sách bài tập Sinh 11 Chương 4: Sinh sản ở sinh vật hay khác:

 • Câu 1 trang 104 sách bài tập Sinh học 11: Có những hình thức sinh sản nào? Phân biệt các hình thức sinh sản đó ….

 • Câu 2 trang 105 sách bài tập Sinh học 11: Sinh sản bằng bào tử gặp ở nhóm thực vật nào? Sử dụng các thuật ngữ: bào tử, cây đực ….

 • Câu 3 trang 105 sách bài tập Sinh học 11: Các phương pháp nhân giống: giâm cành, chiết cành, ghép được thực hiện dựa trên cơ sở khoa học nào? ….

 • Câu 4 trang 106 sách bài tập Sinh học 11: Bạn Châu giâm cành để nhân giống cây dâu tằm trong vườn nhà Sau khi chọn được các cành dâu bánh tẻ vừa ý ….

 • Câu 5 trang 106 sách bài tập Sinh học 11: Quan sát trong thực tế và cho biết sự khác nhau giữa cấu tạo của hoa thụ phấn nhờ gió và hoa ….

 • Câu 7 trang 107 sách bài tập Sinh học 11: Quan sát Hình 25.9 trong SGK, lập bảng phân biệt quá trình hình thành hạt phấn và hình thành ….

 • Câu 8 trang 108 sách bài tập Sinh học 11: Sinh sản vô tính ở động vật là gì? Giải thích vì sao các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ ….

 • Câu 9 trang 108 sách bài tập Sinh học 11: Phân biệt các hình thức sinh sản vô tính ở động vật ….

 • Câu 10 trang 109 sách bài tập Sinh học 11: Thế nào là sinh sản hữu tính ở động vật? Sinh sản hữu tính ở động vật gồm những giai đoạn nào? ….

 • Câu 11 trang 109 sách bài tập Sinh học 11: Phân biệt thụ tinh ngoài và thụ tinh trong Cho ví dụ. Trong hai hình thức đó, hình thức nào tiến hoá hơn? ….

 • Câu 12 trang 110 sách bài tập Sinh học 11: Cho ví dụ về động vật đẻ trứng và động vật đẻ con. Nêu ưu và nhược điểm của hình thức ….

 • Câu 13 trang 111 sách bài tập Sinh học 11: So sánh vai trò của các hormone trong quá trình điều hoà sinh tinh và sinh trứng ….

 • Câu 14 trang 111 sách bài tập Sinh học 11: Để tăng sinh sản ở vật nuôi, cần áp dụng những biện pháp nào? ….

 • Câu 15 trang 112 sách bài tập Sinh học 11: Có những biện pháp tránh thai nào? Cơ chế tác dụng của các biện pháp tránh thai đó là gì? ….

 • Câu 1 trang 113 sách bài tập Sinh học 11: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản ….

 • Câu 2 trang 113 sách bài tập Sinh học 11: Đặc trưng của sinh sản hữu tính là ….

 • Câu 3 trang 113 sách bài tập Sinh học 11: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về đặc điểm của sinh sản vô tính ở thực vật? ….

 • Câu 4 trang 113 sách bài tập Sinh học 11: Những phương thức sinh sản nào dưới đây không phải là hình thức sinh sản vô tính trong tự nhiên? ….

 • Câu 5 trang 113 sách bài tập Sinh học 11: Khi nói về quá trình thụ phấn chéo, phát biểu nào dưới đây là đúng? ….

 • Câu 6 trang 114 sách bài tập Sinh học 11: Kết quả của quá trình biến đổi các tế bào trong cấu trúc của noãn là túi phôi được hình thành và chứa ….

 • Câu 7 trang 114 sách bài tập Sinh học 11: Lựa chọn 3 trong 4 bước sau để sắp xếp thành diễn biến đúng của quá trình hình thành túi phôi ….

 • Câu 8 trang 114 sách bài tập Sinh học 11: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về thụ tinh kép? ….

 • Câu 9 trang 114 sách bài tập Sinh học 11: Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về hạt? ….

 • Câu 10 trang 115 sách bài tập Sinh học 11: Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về quả? ….

 • Câu 11 trang 115 sách bài tập Sinh học 11: Chiết cành là phương pháp nhân giống được sử dụng phổ biến trên đổi tượng cây ăn quả ….

 • Câu 12 trang 115 sách bài tập Sinh học 11: Cho các bước dưới đây, cách sắp xếp nào thể hiện đúng quy trình trong phương pháp ghép mắt? ….

 • Câu 13 trang 115 sách bài tập Sinh học 11: Hormone điều hoà hoạt động của buồng trứng là ….

 • Câu 14 trang 115 sách bài tập Sinh học 11: Biện pháp không được dùng để điều khiển số con ở động vật là ….

 • Câu 15 trang 116 sách bài tập Sinh học 11: Nêu 2 – 3 ví dụ về đối tượng cây trồng khác nhau có thể nhân giống bằng phương pháp ghép cành (mắt) ….

 • Câu 16 trang 116 sách bài tập Sinh học 11: Trong quy trình nhân giống in vitro, trước khi cây được đưa ra trồng trực tiếp trên đồng ruộng ….

 • Câu 17 trang 116 sách bài tập Sinh học 11: Cho biết hạt và quả được hình thành từ bộ phận nào của hoa? ….

 • Câu 18 trang 116 sách bài tập Sinh học 11: Vì sao nói sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi, giúp cơ thể tồn tại được trong môi trường ….

 • Câu 19 trang 116 sách bài tập Sinh học 11: Nhận xét về chiều hướng tiến hoá của sinh sản hữu tính ở động vật về cơ quan sinh sản ….

 • Câu 20 trang 116 sách bài tập Sinh học 11: Hormone FSH và LH ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng như thế nào? ….

 • Câu 21 trang 116 sách bài tập Sinh học 11: Quá trình sản xuất hormone FSH và LH bị rối loạn có ảnh hưởng đến trình sinh tinh và sinh trứng không? ….

 • Câu 22 trang 116 sách bài tập Sinh học 11: Nuôi cấy phôi có vai trò gì trong chăn nuôi? ….

 • Câu 23 trang 116 sách bài tập Sinh học 11: Vì sao cần phải giáo dục dân số và giáo dục sức khoẻ sinh sản cho trẻ vị thành niên? ….

READ  Động cơ không đồng bộ 3 pha

Xem thêm các bài giải sách bài tập Sinh học lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • SBT Sinh 11 Chương 1: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
 • SBT Sinh 11 Chương 2: Cảm ứng ở sinh vật
 • SBT Sinh 11 Chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
 • SBT Sinh 11 Chương 5: Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể sinh vật và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3