Công thức tính chiều dài hình chữ nhật khi biết chu vi và chiều rộng

Công thức tính chiều dài hình chữ nhật khi biết được chu vi

Theo sách giáo khoa, chu vi hình chữ nhật sẽ bằng tổng chiều dài với chiều rộng cộng lại, sau đó đem nhân tổng ấy với hai.

Suy ra công thức tính chu vi hình chữ nhật như sau:

P = ( a + b ) x 2

Trong đó:

  • P là chu vi của hình chữ nhật
  • a là chiều rộng hình chữ nhật
  • b là chiều dài hình chữ nhật

Từ công thức trên ta có thể dễ dàng suy ra công thức tính chiều dài hình chữ như khi biết chu vi bằng cách sau:

Với P = ( a + b ) x 2

=> a + b = P/2

=> b = P/2 – a

Vậy công thức tính chiều dài hình chữ nhật sẽ bằng chu vi của nó chia cho hai rồi trừ đi chiều rộng.

  • Công thức: b = P/2 – a

Ví dụ: Nhà bạn Nga dự định sẽ xây một cái sân nhỏ hình chữ nhật trước nhà để 2 chị em Nga có thể thoải mái vui chơi mỗi chiều. Bố Nga nhờ Nga tính giúp chiều dài của sân và cho Nga biết sân có chu vi là 30m, chiều rộng là 5m. Hỏi chiều dài của sân nhà Nga là bao nhiêu mét?

Giải:

Áp dụng công thức phía trên ta có chiều dài sân nhà Nga là:

READ  Cách chia động từ Catch trong tiếng anh

b = P/2 -a = 30/2 – 5 = 10m

Vậy chiều dài sân nhà Nga sẽ xây là 10m

Công thức tính chiều rộng hình chữ nhật khi đề cho chu vi và chiều dài

Tương tự với cách tính chiều dài, để tính chiều rộng hình chữ nhật ta có công thức như sau:

Với P = ( a + b ) x 2

=> a = P/2 – b

Vậy chiều rộng hình chữ nhật sẽ bằng chu vi của nó chia cho hai rồi trừ đi chiều dài.

  • Công thức: a = P/2 – b

Ví dụ: Bạn Thu muốn tặng mẹ một tấm thiệp hình chữ nhật nhân Ngày của Mẹ. Biết chu vi tấm thiệp là 40cm, chiều dài là 8cm. Hỏi chiều rộng tấm thiệp của bạn Thu là bao nhiêu centimet?

Giải:

Áp dụng công thức tính chiều rộng hình chữ nhật ở trên ta tính được chiều rộng tấm thiệp là:

a = P/2 – b = 40/2 – 8 = 12cm

Vậy chiều rộng tấm thiệp của bạn Thu là 12 cm.

Công thức tính chiều dài hình chữ nhật khi biết được diện tích

Để tính chiều dài (hoặc chiều rộng) khi biết được diện tích và chiều rộng (hoặc chiều dài) ta có công thức như sau:

Với S = a x b => a = S/b

hoặc => b = S/a

Trong đó:

  • S là diện tích hình chữ nhật
  • a là chiều rộng hình chữ nhật
  • b là chiều dài hình chữ nhật

Ví dụ: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích đo được là 36m2, chiều dài là 4m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn ấy là bao nhiêu?

Áp dụng công thức trên ta tính được chiều rộng mảnh vườn bằng:

READ  Công thức tính đường chéo hình vuông, đường chéo hình chữ nhật

a = S/b = 36/4 = 9m

Vậy mảnh vườn có chiều rộng là 9m.

Bài tập 1: Cô giáo của Nam đưa cả lớp một bài như sau: cho một hình chữ nhật có chu vi là 54cm, cô đo được chiều rộng của nó là 19cm. Cô yêu cầu cả lớp hãy tìm ra chiều dài của hình chữ nhật ấy từ những giả thiết cô đã đưa.

Giải:

Ta có công thức chu vi hình chữ nhật: P = ( a +b ) x 2

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

a + b = P/2 = 54/2 = 27cm

Chiều dài hình chữ nhật là:

b = 27 – a = 27 – 19 = 8cm

Vậy hình chữ nhật cô đưa có chiều dài là 8cm

Bài tập 2: Một nông dân đang định xây một cái chuồng gà hình chữ nhật, biết diện tích chuồng gà là 50m2, chiều dài là 5m. Hỏi chiều rộng của chuồng gà bằng bao nhiêu mét?

Giải:

Với công thức tính diện tích hình chữ nhật: S = a x b, ta có:

Chiều rộng của chuồng gà là:

a = S/b = 50/5 = 10m

Vậy chuồng gà có chiều rộng là 10m

Trên đây là những công thức tính chiều dài hình chữ nhật và chiều rộng hình chữ nhật cùng với ví dụ và bài tập đi kèm. Mong rằng các bạn đã có thể nắm được bản chất của vấn đề và tự tin hơn khi làm bài trên lớp. Hy vọng qua bài đọc này các bạn đã nắm rõ công thức tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật khi đã biết chu vi hay diện tích cho trước.