Bài 65: Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học)

Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn một phương án trả lời đúng trong các câu sau đây:

Câu hỏi 1 (trang 270 – Sinh học 12 nâng cao): Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hóa?

A. Phản ánh chức năng quy định cấu tạo.

B. Phản ánh sự tiến hóa phân li.

C. Phản ánh sự tiến hóa đồng quy.

D. Phản ánh nguồn gốc chung.

Lời giải:

Đáp án B.

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

 • Bài 1 trang 267 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào Bảng 65.1: Các bằng chứng tiến hóa.
 • Bài 2 trang 267 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào Bảng 65.2: So sánh các thuyết tiến hóa.
 • Bài 3 trang 268 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào Hãy điền nội dung phù hợp vào Bảng 65.3: Vai trò các nhân tố tiến hóa trong tiến hóa nhỏ.
 • Bài 4 trang 268 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào Bảng 65.4: Các đặc điểm cơ bản trong quá trình phát sinh sự sống và loài người.
 • Bài 5 trang 268 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào Bảng 65.5: Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái.
 • Bài 6 trang 269 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào Bảng 65.6: Quan hệ cùng loài và khác loài.
 • Bài 7 trang 269 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào Bảng 65.7: Đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống.
 • Bài 8 trang 269 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền những cụm từ thích hợp và chiều mũi tên vào các ô sơ đồ chuỗi thức ăn (hình 65.1) dưới đây và giải thích:
 • Bài 9 trang 270 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền các số thích hợp vào các ô hình chữ nhật và hình elip ở sơ đồ 65.2 dưới đây và giải thích:
 • Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh.
 • Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao: Đặc điểm nổi bật của động, thực vật ở đảo lục địa là gì?
 • Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao: Đóng góp quan trọng của học thuyết Đacuyn là
 • Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao: Đóng góp chủ yếu của thuyết tiến hóa tổng hợp là
 • Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đơn vị tiến hóa cơ sở ở những loài giao phối là
 • Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao: Các nhân tố có vai trò cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa là
 • Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nhân tố tiến hóa có vai trò định hướng cho quá trình tiến hóa nhỏ là
 • Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao: Mối quan hệ sinh học tạo cho cả hai loài đều cùng có lợi là
 • Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao: Kích thước quần thể thể hiện ở
READ  15 Show Truyền Hình Thực Tế Nâng Trình Tiếng Anh

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3