Quá khứ của draw: Động từ draw V2, V3 và bài tập áp dụng

Quá khứ của draw: Động từ draw V2, V3 và bài tập áp dụng

Quá khứ của draw là gì? Draw một động từ bất quy tắc, nên ta sẽ không tuân theo bất kỳ quy tắc nào khi biến đổi sang dạng phân từ 2 của draw. Hãy cùng ILA tìm hiểu cách chia động từ quá khứ draw V2 và draw V3 nhé!

Ý nghĩa quá khứ của draw là gì?

Trước khi tìm hiểu quá khứ của draw, hãy cùng xem qua một số nét nghĩa cơ bản của từ vựng tiếng Anh này.

1. Vẽ tranh

quá khứ của draw

Ví dụ:

• She likes to draw pictures of rainbow. (Cô bé thích vẽ tranh cầu vồng.)

• The artist drew a beautiful landscape on the canvas. (Họa sĩ đã vẽ một khung cảnh tuyệt đẹp trên bức tranh.)

2. Rút ra

Ví dụ:

• He drew a card from the deck. (Anh ấy rút một lá từ bộ bài.)

• The referee drew a yellow card for the foul. (Trọng tài rút thẻ vàng cho pha phạm lỗi.)

3. Lôi kéo, thu hút

Ví dụ:

• The concert drew a large crowd of fans. (Buổi hòa nhạc thu hút một đám đông lớn người hâm mộ.)

• The new store is drawing customers with its attractive displays. (Cửa hàng mới thu hút khách hàng bằng các sản phẩm trưng bày hấp dẫn.)

4. Kéo dài

Ví dụ:

• The meeting drew on for hours without reaching a conclusion. (Cuộc họp kéo dài nhiều giờ mà không có kết luận.)

5. Suy ra, rút ra

Ví dụ:

• He drew valuable lessons from his past mistakes. (Anh ấy rút ra các bài học quý giá từ những sai lầm trong quá khứ.)

• We can draw inspiration from historical figures and their achievements. (Chúng ta có thể lấy cảm hứng từ các nhân vật lịch sử và những thành tựu của họ.)

READ  Occur nghĩa là gì? Định nghĩa, Cấu trúc, Cách dùng Occur tiếng Anh

>>> Tìm hiểu thêm: 12 cách học thuộc từ vựng tiếng Anh nhanh và ghi nhớ lâu

Phrasal verbs với quá khứ của draw

cụm động từ

Khi tìm hiểu các nét nghĩa quá khứ của draw là gì, bạn cũng cần lưu ý thêm các cụm động từ (phrasal verbs) với các giới từ trong tiếng Anh.

1. Draw on

“Draw on” mang nghĩa sử dụng/tận dụng nguồn lực, kiến thức hoặc kinh nghiệm.

Ví dụ: The writer drew on his personal experiences to create compelling stories. (Người viết đã tận dụng kinh nghiệm cá nhân để tạo nên những câu chuyện thú vị.)

2. Draw out

“Draw out” nghĩa là kéo dài thời gian hoặc làm mất thời gian hơn cần thiết.

Ví dụ: The meeting had drawn out due to multiple interruptions and off-topic discussions. (Cuộc họp đã kéo dài do nhiều gián đoạn và thảo luận ngoài chủ đề.)

3. Draw in

“Draw in” mang nghĩa thu hút sự quan tâm, tham gia hoặc gần gũi.

Ví dụ: The new marketing campaign drew in younger consumers. (Chiến dịch tiếp thị mới đã thu hút người tiêu dùng trẻ hơn.)

4. Draw up

“Draw up” nghĩa là llập hoặc soạn thảo (văn bản, hợp đồng, kế hoạch…)

Ví dụ: The lawyer drew up the contract for the business partnership. (Luật sư đã soạn thảo hợp đồng cho đối tác kinh doanh.)

5. Draw down

“Draw down” mang nghĩa rút tiền từ tài khoản.

Ví dụ: The company had drawn down their investment funds to cover the project expenses. (Công ty đã quyết định rút tiền từ quỹ đầu tư để trang trải chi phí dự án.)

6. Draw back

“Draw back” nghĩa là rút lui, tranh xa ai đó/cái gì đó vì sợ hãi.

Ví dụ: The dog drew back when it saw a stranger approaching. (Con chó đã rút lui khi nhìn thấy một người lạ tiến lại gần.)

>>> Tìm hiểu thêm: Giải đáp thắc mắc trước giới từ là gì để sử dụng cho đúng

Cách chia quá khứ của draw

quá khứ của draw

Nhằm ghi nhớ draw V2 (quá khứ đơn của draw) và draw V3 (quá khứ phân từ của draw), bạn có thể tổng hợp các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản sau đây:

Nguyên thể – Infinitive (V1) Draw Quá khứ đơn – Simple Past (V2) Drew Quá khứ phân từ – Past Participle (V3) Drawn Phân từ hiện tại – Present Participle Drawing Ngôi thứ 3 số ít – 3rd Person Singular Draw

READ  Phân biệt cách dùng A lot of, Lots of, Allot và Plenty of trong tiếng Anh

Lưu ý:

Khi ở dạng nguyên thể, draw được phát âm như sau:

• Phiên âm UK – /drɔː/

• Phiên âm US – /drɑː/

Tuy nhiên khi chuyển sang dạng quá khứ của draw, ta phát âm khác hoàn toàn.

Quá khứ đơn của draw (drew):

• Phiên âm UK – /druː/

• Phiên âm US – /druː/

Phân từ 2 của draw (drawn):

• Phiên âm UK – /drɔːn/

• Phiên âm US – /drɑːn/

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp tất cả cách chia động từ trong tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ về động từ draw và quá khứ của draw trong các câu khẳng định, phủ định và nghi vấn:

1. Nguyên thể của draw

Khẳng định: I like to draw in my free time. (Tôi thích vẽ trong thời gian rảnh.)

Phủ định: She doesn’t want to draw a picture for the project. (Cô ấy không muốn vẽ một bức tranh cho dự án.)

Nghi vấn: Do you know how to draw realistic portraits? (Bạn có biết cách vẽ chân dung truyền thần không?)

2. Quá khứ đơn của draw (Draw V2)

thì quá khứ

Khẳng định: They drew beautiful landscapes during their art class. (Họ đã vẽ những khung cảnh tuyệt đẹp trong lớp học mỹ thuật.)

Phủ định: He didn’t draw anything on the whiteboard. (Anh ta không vẽ bất cứ thứ gì trên bảng trắng.)

Nghi vấn: Did she draw a picture of her pet last night? (Tối hôm qua, cô ấy có vẽ một bức tranh về con vật cưng của mình không?)

>>> Tìm hiểu thêm: Bài tập thì quá khứ đơn có đáp án cơ bản và nâng cao

3. Quá khứ phân từ của draw (Draw V3)

Khẳng định: The artist has drawn a stunning portrait of the model. (Họa sĩ đã vẽ một bức chân dung tuyệt đẹp của người mẫu.)

Phủ định: The students haven’t drawn anything for the art exhibition. (Các học sinh chưa vẽ gì cho buổi triển lãm nghệ thuật.)

Nghi vấn: Have you ever drawn a picture using charcoal? (Bạn đã từng vẽ một bức tranh bằng than chưa?)

Động từ draw và quá khứ của draw

các thì trong tiếng Anh

Dưới đây là cách chia động từ draw và quá khứ của draw trong các thì khác nhau:

>>> Tìm hiểu thêm: Các thì trong tiếng Anh: Dấu hiệu nhận biết và công thức

READ  Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình

Bài tập quá khứ của draw

bài tập

Dưới đây là một số bài tập liên quan đến quá khứ của draw mà bạn có thể thực hành để ôn lại các kiến thức trên:

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ draw vào ô trống trong câu sau:

1. She always __________ pictures of animals.

2. They __________ a beautiful landscape yesterday.

3. I am __________ a portrait of my friend.

4. He has __________ a map for the treasure hunt.

5. Will you __________ a sketch of the building?

Bài tập 2: Điền từ vào đoạn văn sau:

I have always been fascinated by art. Since I was a child, I loved to (1)__________ pictures and express my creativity. One of my favorite things to do is (2)__________ portraits of people. I find it challenging and rewarding to capture their unique features and emotions on paper. Recently, I have been (3)__________ more landscapes to expand my skills. I believe that art has the power to (4)__________ attention and evoke emotions. I hope to continue (5)__________ and improving my artistic abilities in the future.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

1. I usually __________ sketches of buildings in my architecture class.

a) draw

b) drew

c) drawing

d) drawn

2. She has __________ a beautiful mural on the school wall.

a) draw

b) drew

c) drawing

d) drawn

3. Are you __________ a picture of the sunset right now?

a) draw

b) drew

c) drawing

d) drawn

4. They will __________ a live demonstration of their painting technique.

a) draw

b) drew

c) drawing

d) drawn

5. He didn’t __________ anything on his canvas during the art class.

a) draw

b) drew

c) drawing

d) drawn

Bài tập 4: Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.

1. to / likes / she / draw / portraits / realistic

2. not / anything / I / during / the / class / drew

3. has / a / beautiful / landscape / painted / she

4. sketch / they / a / of / the / building / are / drawing

5. draw / able / he / has / not / been / lately

Đáp án bài tập quá khứ của draw

làm bài tập

Bài tập 1

1. draws

2. drew

3. drawing

4. drawn

5. draw

Bài tập 2

1. draw

2. draw

3. drawing

4. draw

5. drawing

Bài tập 3

1. a) draw

2. d) drawn

3. c) drawing

4. c) drawing

5. a) draw

Bài tập 4

1. She likes to draw realistic portraits.

2. I did not draw anything during the class.

3. She has painted a beautiful landscape.

4. They are drawing a sketch of the building.

5. He has not been able to draw lately.

Cách chia quá khứ của draw có thể phức tạp, nhưng bạn hoàn toàn có thể áp dụng một cách chính xác khi thực hành thường xuyên. Hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chia draw V2 và draw V3 nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Làm thế nào để thông thạo 4 kỹ năng tiếng Anh: nghe – nói – đọc – viết?