Xem thêm các lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 93 Lịch Sử 10: Từ hơn 2000 năm trước, trên lãnh thổ Việt Nam đã từng bước hình thành ba trung tâm văn minh gắn với ba quốc gia cổ. Các hiện vật trong Hình 1 là những tư liệu quý giúp các em tìm hiểu về các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam một cách chân thực và sinh động. Em hãy cho biết những hiện vật đó gợi cho em liên tưởng đến những nền văn minh nào? Những nền văn minh ấy có những thành tựu gì nổi bật?

Câu hỏi trang 95 Lịch Sử 10: Em hãy cho biết: Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào?

Câu hỏi 1 trang 99 Lịch Sử 10: Trình bày những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc.

Câu hỏi 2 trang 99 Lịch Sử 10: Khai thác Tư liệu 1 (tr.98), hãy cho biết ý nghĩa, giá trị của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam.

Câu hỏi trang 100 Lịch Sử 10: Em hãy cho biết: Nền văn minh Chăm-pa được hình thành trên những cơ sở nào?

Câu hỏi trang 103 Lịch Sử 10: Hãy nêu một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Chăm-pa

Câu hỏi trang 104 Lịch Sử 10: Hãy cho biết những cơ sở hình thành văn minh Phù Nam

Tham Khảo Thêm:  Always là gì? Cấu trúc always – Mẹo dùng thành thạo trạng từ tần suất

Câu hỏi 1 trang 107 Lịch Sử 10: Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Phù Nam.

Câu hỏi 2 trang 107 Lịch Sử 10: Hãy giới thiệu về một thành tựu mà em ấn tượng nhất.

Luyện tập 1 trang 107 Lịch Sử 10: Lập bảng thống kê (hoặc vẽ sơ đồ tư duy) về cơ sở hình thành của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Em hãy cho biết những điểm giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành của các nền văn minh ấy.

Luyện tập 2 trang 107 Lịch Sử 10: Hãy thống kê một số thành tựu tiêu biểu của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam theo gợi ý sau:

Vận dụng 1 trang 107 Lịch Sử 10: Em hãy giải thích tại sao phiên bản của trống đồng Ngọc Lũ được Việt Nam lựa chọn làm quà tặng Liên hợp quốc nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày thành lập tổ chức này?

Vận dụng 2 trang 107 Lịch Sử 10: Hãy sưu tầm một số hình ảnh cho thấy sức sống trường tồn của những giá trị các nền văn minh cổ trên đất nước Việt

Xem thêm các lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

Bài 10: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á (thời kì cổ – trung đại)

Tham Khảo Thêm:  Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 9 Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (có đáp án)

Bài 12: Văn minh Đại Việt

Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

By admin