Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot

“Một hình ảnh cùng câu chuyện của nó sẽ tạo thành một biểu tượng, và Tarot có thể xem là một cuốn sách của biểu tượng. Như A. E. Waite đã viết trong quyển The Pictorial Key to the Tarot, “Tarot về bản chất là môn biểu tượng học; chúng có cùng một ngôn ngữ và ký hiệu.” Trong một trải bài bài, biểu tượng đại diện cho một điều gì đó không rõ ràng ngay tức khắc hoặc không thể nhận thức rõ ràng cho đến khi bạn làm sáng tỏ ý nghĩa của nó. Giá trị của những biểu tượng nằm trong những phản ứng của xúc của bạn với chúng. Cảm xúc là cầu nối giữa tiềm thức và ý nghĩa bạn gắn kết cho biểu tượng. Thông qua biểu tượng mà tiềm thức và nhận thức giao tiếp với nhau. Bạn biết rằng biểu tượng ẩn chứa ý nghĩa và cảm xúc của bạn, tiếp năng lượng cho nó để dùng cho những mục đích tích cực như thay đổi hay chuyển hoá. Vấn đề là điều gì có trong bạn tương ứng với biểu tượng đó.” – 21 Ways to read a tarot card – Mary K. Greer’s

Biểu tượng là khái niệm cơ bản cho mọi sự hoán đổi năng lượng giữa các tầng thức của sự sống. ― Willian Gray, Magical Ritual Methods

Cơ chế tâm lý cho việc chuyển đổi năng lượng là biểu tượng. ― C. G. Jung, trong Psychic Energy

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa biểu tượng của từng lá bài. (Updating)

READ  Tử vi trọn đời tuổi Canh Thân 1980 – Những bí mật đằng sau nữ mạng Canh Thân

Bộ Ẩn Chính

0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot VIII – Strength IX – The Hermit X – The Wheel XI – Justice XII – The Hanged Man XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun XX – Judgement XXI – The World

Bộ Wands

Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands 5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands 9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands Queen of Wands King of Wands

Bộ Cups

Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups 5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups 9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups Queen of Cups King of Cups

Bộ Swords

Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords 5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords 9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords Queen of Swords King of Swords

Bộ Pentacles

Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles 5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles 9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles Queen of Pentacles King of Pentacles

Nguồn: Ultimately Tarot by John Field

Dịch: Hấu và Hạ Thiên

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

hình ảnh bài tarot TÀI TRỢ