Byadmin

Th9 15, 2023

Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Câu hỏi 10 trang 76 Lịch Sử lớp 6: Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan có ý nghĩa gì đối với lịch sử dân tộc?

Lời giải:

– Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan:

+ Là sự tiếp nối truyền thống đấu tranh kiên cường của người Việt.

+ Cổ vũ trực tiếp cho tinh thần đấu tranh giành độc lập hoàn toàn của người Việt đầu thế kỉ X.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi mở đầu trang 70 Bài 16 Lịch Sử lớp 6: Em đã biết, sau khi chiếm được Âu Lạc, các triều đại phương Bắc đã tìm “trăm phương ngàn kế” để áp đặt ách cai trị đối với nước ta ….

 • Câu hỏi 1 trang 73 Lịch Sử lớp 6: Hãy cho biết nguyên nhân và mục đích của cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. ….

 • Câu hỏi 2 trang 73 Lịch Sử lớp 6: Hãy trình bày diễn biến chính của Khởi nghĩa Hai Bà Trưng trên lược đồ hình 2 (tr. 71). ….

 • Câu hỏi 3 trang 73 Lịch Sử lớp 6: Đoạn tư liệu 1 và hình 3 cho em biết điều về khí thế của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tình thế của chính quyền đô hộ? ….

 • Câu hỏi 4 trang 73 Lịch Sử lớp 6: Hãy cho biết kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. ….

 • Câu hỏi 5 trang 74 Lịch Sử lớp 6: Nêu nguyên nhân và mục đích của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. ….

 • Câu hỏi 6 trang 74 Lịch Sử lớp 6: Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. ….

 • Câu hỏi 7 trang 75 Lịch Sử lớp 6: Dựa vào sơ đồ hình 5 , hãy trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Lý Bí và công cuộc bảo vệ nước Vạn Xuân. ….

 • Câu hỏi 8 trang 75 Lịch Sử lớp 6: Khai thác sơ đồ hình 5 và tư liệu trên, hãy cho biết kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lý Bí. ….

 • Câu hỏi 9 trang 76 Lịch Sử lớp 6: Hãy trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan trên lược đồ. ….

 • Câu hỏi 11 trang 77 Lịch Sử lớp 6: Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng. ….

 • Luyện tập và Vận dụng 1 trang 77 Lịch Sử lớp 6: Hãy lập bảng hệ thống các cuộc khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan và Phùng Hưng theo gợi ý sau ….

 • Luyện tập và Vận dụng 2 trang 77 Lịch Sử lớp 6: Từ kết quả của bài tập 1 và dựa vào kiến thức đã học, em có nhận xét gì về tinh thần đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta? ….

 • Luyện tập và Vận dụng 3 trang 77 Lịch Sử lớp 6: Em hãy tìm hiểu thêm thông tin từ sách, báo và internet để biết hiện nay có những con đường, trường học, di tích lịch sử nào ….

Tham Khảo Thêm:  Phản ứng oxi hóa khử: Định nghĩa, phân loại và các dấu hiệu nhận biết

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

By admin