Với tác giả, tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông Ngữ văn lớp 11 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết trình bày đầy đủ nội dung chính quan trọng nhất về tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông. Tác giả – tác phẩm: Ai đã đặt tên cho dòng…

Read More

Lý thuyết Sinh học 9 Bài 31: Công nghệ tế bào (hay, chi tiết) Bài giảng: Bài 31: Công nghệ tế bào – Cô Đỗ Chuyên (Giáo viên VietJack) I. KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO – Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế…

Read More