Chính sách bảo mật

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (gọi tắt là “Thỏa thuận”) là một hợp đồng được thiết lập giữa bạn (“bạn”) và Bệnh viện Kim (“chúng tôi”) liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ (“Dịch vụ”) có sẵn trên trang web https://camnangquanly.edu.vn/ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân theo những điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây.

Dịch vụ đã được thiết kế để giúp bạn truy cập thông tin và nội dung trên trang web https://camnangquanly.edu.vn/.

Thuật ngữ “bạn” được sử dụng để ám chỉ tất cả cá nhân và/hoặc tổ chức truy cập trang web https://camnangquanly.edu.vn/ vì bất kỳ mục đích nào.

Chính sách bảo mật

Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, hệ thống của https://camnangquanly.edu.vn/ sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để ghi lại các hoạt động của bạn trên trang web này. Server của https://camnangquanly.edu.vn/ cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập và sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi cam kết không thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Mục đích của việc thu thập dữ liệu như đã nêu trên chỉ là để cải thiện chất lượng của trang web https://camnangquanly.edu.vn/, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trải nghiệm của người dùng.