Sinh học 11 Bài 18: Tuần hoàn máu

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 18 trang 79: Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá (xuất phát từ tim) và giải thích vì sao hệ tuần hoàn của cá gọi là hệ tuần hoàn đơn (hình 18.3A).

– Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kép của thú và giải thích vì sao hệ tuần hoàn của thú được gọi là hệ tuần hoàn kép (hình 18.3B).

– Cho biết ưu điểm của tuần hoàn máu trong hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn. 

Trả lời:

– Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá: máu được bơm từ tâm thất lên động mạch mang, đến mao mạch mang rồi đến động mạch lưng, xuống mao mạch, theo tĩnh mạch về tâm thất => Chỉ có 1 vòng tuần hoàn, máu chảy với vận tốc trung bình.

– Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kép của thú qua hai vòng tuần hoàn:

+ Vòng tuần hoàn lớn: Máu giàu O2 được tim bơm vào động mạch chủ và các động mạch nhỏ hơn và đến mao mạch ở các cơ quan, để thực hiện trao đổi khí và chất, sau đó máu giàu CO2 đi theo tĩnh mạch về tim.

+ Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu giàu CO2 được tim bơm lên mao mạch phổi để trao đổi khí và trở thành máu giàu O2 quay trở lại tim.

READ  Dao động hay giao động, từ nào dùng mới chính xác?

=> Hệ tuần hoàn của thú được gọi là hệ tuần hoàn kép vì có hai vòng tuần hoàn lớn và nhỏ.

– Ưu điểm của tuần hoàn máu trong hộ tuần hoàn kép so với hộ tuần hoàn đơn là:

* Áp lực đẩy máu lưu thông trong hệ mạch rất lớn, máu chảy nhanh và xa.

* Tăng hiệu quả cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng trong tế bào

* Thải nhanh các chất thải ra ngoài

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 11 ngắn nhất, hay khác:

  • Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 18 trang 78 ngắn nhất: Hãy chỉ ra đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trên sơ đồ hệ tuần hoàn hở (hình 18.1) và hệ tuần hoàn kín (hình 18.2). – Cho biết những ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn mở. – Cho biết vai trò của tim trong tuần hoàn máu.

  • Câu 1 trang 80 Sinh học 11 ngắn nhất: Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

  • Câu 2 trang 80 Sinh học 11 ngắn nhất: Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

  • Câu 3 trang 80 Sinh học 11 ngắn nhất: Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim. □ A. Cá xương, chim, thú. □ B. Lưỡng cư, thú. □ C. Bò sát (trừ cá sấu), chim ,thú. □ D. Lưỡng cư, bò sát, chim.

READ  Mệnh Đề Danh Từ: Cấu Trúc, Chức Năng Và Bài Tập Vận Dụng

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
  • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3