Năm 2023 Thanh Hóa chỉ còn 26 huyện, thị, thành phố

Năm 2023 Thanh Hóa chỉ còn 26 huyện, thị, thành phố

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 259/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Theo nội dung được phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, đến năm 2040 gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích khoảng 22.821 ha.

Theo đó, TP Thanh Hóa trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Là một trong những trung tâm lớn về thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, văn hoá, khoa học, giáo dục – đào tạo, y tế, thể thao của vùng Nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ; hướng tới thành phố thông minh, văn minh, hiện đại là một động lực quan trọng góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đây là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, đô thị tỉnh lỵ, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học – kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa.

Quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 7.634ha, chiếm khoảng 34% tổng diện tích tự nhiên toàn đô thị. Đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 11.181ha, chiếm khoảng 49% tổng diện tích tự nhiên toàn đô thị. Đến năm 2040, đất xây dựng đô thị khoảng 14.019ha, chiếm khoảng 61% tổng diện tích tự nhiên toàn đô thị.

READ  Cách thêm dòng trong Excel, thủ thuật đơn giản mà người dùng Excel cần phải biết
tp-thanh-hoa-mot-goc-tp-thanh-hoa.jpg
Một góc TP Thanh Hóa

Tổng diện tích tự nhiên khoảng 22.821ha. Dự kiến sử dụng đất của đô thị theo yêu câu phát triển đến năm 2040, đất xây dựng đô thị tăng khoảng 6.386ha (bình quân 114m2/người), đến năm 2040 đạt khoảng 14.019ha, chiếm 61% diện tích đất tự nhiên.

Về định hướng phát triển không gian: Phát triển không gian đô thị tập trung, lan tỏa kết nối với ý tưởng chủ đạo là: tựa núi (Ngàn Nưa) – bên sông (sông Mã) – hướng biển (vịnh Bắc Bộ), lấy dãy Ngàn Nưa làm chỗ dựa, phát triển đô thị hai bên bờ sông Mã, kết nối mạnh về phía Đông, hướng ra biển.

Phát triển đô thị Thanh Hóa theo mô hình “tập trung, đa tâm” điều chỉnh mô hình “vành đai – xuyên tâm” thành mô hình “vành đai mở kết hợp mạng lưới mềm”.

Lấy trục Đại lộ Lê Lợi kéo dài làm trục trung tâm, lấy sông Mã làm trục cảnh quan của đô thị; tăng cường các dải đô thị song song với trục cảnh quan sông Mã; hình thành vành đai số 3 kết nối các dải đô thị.

Lấy trung tâm đô thị hiện hữu làm hạt nhân, hình thành khung cấu trúc đô thị “03 trục phát triển – 06 trung tâm – 01 hành lang sinh thái tự nhiên”.

Có 6 trung tâm tích hợp gồm: Trung tâm hiện hữu: chức năng trọng tâm là trung tâm hành chính, chính trị của thành phố và của cả tỉnh Thanh Hóa.

READ  Adobe Premiere 2023 Cài Nhanh Chóng – Kích Hoạt Bản Quyền Miễn Phí

Trung tâm Hàm Rồng – Núi Đọ: chức năng trọng tâm là trung tâm du lịch, văn hóa lịch sử và cảnh quan sinh thái. Trung tâm Đông Nam: chức năng trọng tâm là trung tâm thể dục thể thao cấp tỉnh, trung tâm dịch vụ khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực và trung tâm đô thị mới theo hướng liên kết TP Thanh Hóa – TP Sầm Sơn.

Trung tâm Đông Bắc: chức năng trọng tâm là dịch vụ thương mại khu vực Bắc sông Mã và trung tâm đô thị mới; liên kết TP Thanh Hóa với vùng đô thị hóa huyện Hoằng Hóa và vùng phía Bắc tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm phía Tây: chức năng trọng tâm là công nghiệp, dịch vụ vận tải, logistics, dịch vụ đầu mối nông lâm sản; liên kết thành phố Thanh Hóa với các huyện Triệu Sơn, Thiệu Hóa và vùng phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm phía Tây Nam: chức năng trọng tâm là nông nghiệp đô thị và trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao; liên kết với các huyện Quảng Xương, Nông Cống và vùng phía Nam tỉnh Thanh Hóa.

Trong lộ trình sáp nhập, thời gian qua, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo không bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo tại TP Thanh Hóa. Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo TP đã khuyết 2 năm nay.