Bài viết hướng dẫn cách viết Cấu hình electron của Al, aluminium (nhôm) theo chương trình sách mới của ba bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp học sinh dễ dàng nắm vững cách viết Cấu hình electron của Al, aluminium (nhôm) .

Cấu hình electron của Al, aluminium (nhôm) chương trình mới

Từ cấu hình electron của nguyên tử aluminium (nhôm) ta có thể biết được điều gì về vị trí và tính chất nguyên tố aluminium? Em đã biết cách biểu diễn cấu hình electron nguyên tử Al theo ô orbital chưa? Bài viết sau đây sẽ giúp em giải đáp những thắc mắc trên.

1. Cấu hình electron nguyên tử aluminium (Z = 13)

– Aluminium có kí hiệu hóa học là Al

– Aluminium có số hiệu nguyên tử là 13 ⇒ nguyên tử Al có 13 electron.

– Cấu hình electron nguyên tử Al là 1s22s22p63s23p1.

Viết gọn: [Ne]3s23p1.

2. Cấu hình electron nguyên tử aluminium (Z = 13) theo ô orbital.

– Cấu hình electron nguyên tử aluminium (Z = 13) theo ô orbital là:

– Ở trạng thái cơ bản nguyên tử Al có 1 electron độc thân, thuộc AO 3p.

3. Mối liên hệ giữa cấu hình electron với vị trí trong bảng tuần hoàn và tính chất nguyên tố

– Vị trí Al trong bảng tuần hoàn:

Từ cấu hình electron của Al là 1s22s22p63s23p1 ta xác định được:

READ  TỔNG HỢP 60+ LỜI CHÚC CHIA TAY ĐỒNG NGHIỆP TIẾNG ANH HAY VÀ Ý NGHĨA NHẤT

+ Al thuộc ô số 13 (do Z = 13)

+ Chu kì 3 (do có 3 lớp electron)

+ Nhóm IIIA (do có 3 electron hóa trị, nguyên tố p).

+ Là nguyên tố p (do cấu hình electron lớp ngoài cùng có dạng 3s23p1).

– Tính chất nguyên tố:

+ Nguyên tử Al có 3 electron lớp ngoài cùng, khi hình thành liên kết hóa học, Al có xu hướng nhường đi 3 electron này để đạt được cấu hình bên vững giống khí hiếm.

⇒ Al có tính kim loại.

Al → Al3+ + 3e

+ Công thức oxide: Al2O3 (là oxide lưỡng tính)

+ Công thức hydroxide tương ứng: Al(OH)3 (là hydroxide lưỡng tính)

4. Ví dụ

Câu 1: Nguyên tố Al (Z = 13) thuộc chu kì 3, có số lớp electron là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Chú ý: Số lớp electron = số thứ tự chu kì

Nguyên tố Al (Z = 13) thuộc chu kì 3, có số lớp electron là 3

Câu 2: Cation M3+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. Trong bảng tuần hoàn hóa học, nguyên tố M thuộc

A. ô 11, chu kì 3, nhóm IA.

B. ô 11, chu kì 3, nhóm IIIA.

C. ô 13, chu kì 3, nhóm IA.

D. ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

M ⟶ M3+ + 3e

Cation M3+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p6.

⇒ Cấu hình electron của nguyên tử M là 1s22s22p63s23p1.

⇒ Nguyên tố M thuộc ô 13 (do có 13 electron), chu kì 3 (do có 3 lớp electron), nhóm IIIA (do có 3 electron hóa trị, nguyên tố p).

READ  Các dạng bài tập giới từ chỉ nơi chốn lớp 6 thường gặp có đáp án

Xem thêm cách viết cấu hình electron của các ion hay, chi tiết khác:

  • Cấu hình electron của Si (chương trình mới)

  • Cấu hình electron của P (chương trình mới)

  • Cấu hình electron của S (chương trình mới)

  • Cấu hình electron của Cl (chương trình mới)

  • Cấu hình electron của Ar (chương trình mới)

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
  • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3