Toán lớp 4 phép cộng phân số – Làm quen và hướng dẫn bài tập

Phép cộng phân số có khác gì với phép cộng số tự nhiên? Làm như thế nào để cộng hai phân số? Nội dung học toán lớp 4 phép cộng phân số sẽ giúp các em làm quen và rèn luyện qua bài tập tự luyện và phần hướng dẫn giải bài tập SGK.

Chúng mình cùng bước vào bài học nhé.

1. Phép cộng hai phân số có mẫu số giống nhau

Ví dụ: frac{4}{5} + frac{3}{5} = ?

Toán lớp 4 phép cộng phân số

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

2. Phép cộng hai phân số có mẫu số khác nhau

Ví dụ: frac{2}{3} + frac{3}{4} = ?

Bài tập toán lớp 4 phép cộng phân số

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Chú ý:

Chú ý toán lớp 4 phép cộng phân số

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 phép cộng phân số (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài tập liên quan đến phép cộng phân số

Bài 1: Tính

READ 

a) frac{12}{25} + frac{21}{25}

b) frac{80}{99} + frac{2}{99}

c) frac{34}{12} + frac{5}{6}

d) frac{7}{5} + frac{5}{7}

Bài 2: So sánh

a) frac{92}{37} + frac{11}{37}frac{23}{24} + frac{1}{4}

b) frac{6}{7} + frac{1}{6}frac{3}{4} + frac{4}{3}

Bài 3: Tìm y:

y – frac{5}{12} = frac{7}{8}

Bài 4: Có một ô tô di chuyển trên đoạn đường AB từ điểm A đến điểm B. Trong giờ đầu tiên, ô tô đi được frac{3}{8} quãng đường. Trong giờ thứ 2, ô tô đi được frac{5}{9} quãng đường. Hỏi trong hai giờ, ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

3.2. Đáp án

Ví dụ toán lớp 4 phép cộng phân số

Luyện toán lớp 4 phép cộng phân số

4. Bài tập tự luyện phép cộng phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Tính

a) frac{99}{100} + frac{3}{100}

b) frac{7676}{250} + frac{888}{250}

c) frac{111}{121} + frac{3}{11}

d) frac{21}{20} + frac{13}{15}

Bài 2: So sánh

a) frac{34}{111} + frac{2}{111}frac{3}{4} + frac{1}{2}

b) frac{43}{250} + frac{40}{250}frac{12}{25} + frac{1}{5}

Bài 3: Tìm y biết: y – frac{12}{25} = frac{1}{3} + frac{1}{5}

Bài 4: Trong hội thi thể thao, Số huy chương vàng chiếm frac{3}{7} tổng số huy chương. Số huy chương bạc chiếm frac{7}{8} tổng số huy chương. Hỏi số huy chương vàng và huy chương bạc chiếm bao nhiêu phần tổng số huy chương.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) frac{102}{100}

b) frac{8564}{250}

c) frac{144}{121}

d) frac{23}{12}

Bài 2:

a) frac{34}{111} + frac{2}{111} < frac{3}{4} + frac{1}{2}

b) frac{43}{250} + frac{40}{250} < frac{12}{25} + frac{1}{5}

Bài 3:

y = frac{76}{75}

Bài 4:

Đáp án: frac{73}{56}

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 phép cộng phân số

5.1. Bài tập SGK trang 126

Bài 1: Tính :

a) frac{2}{5} + frac{3}{5}

b) frac{3}{4} + frac{5}{4}

c) frac{3}{8} + frac{7}{8}

d) frac{35}{25} + frac{7}{25}

Lời giải:

Đáp án toán lớp 4 phép cộng phân số

Bài 2: Điền vào chỗ chấm:

Ôn tập toán lớp 4 phép cộng phân số

Lời giải:

Giải toán lớp 4 phép cộng phân số

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

Bài 3: Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô chuyển được frac{2}{7} số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được frac{3}{7} số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu số gạo trong kho ?

READ  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về điểm tựa của mỗi người trong cuộc sống (Dàn ý + 7 Mẫu) Đoạn văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý

Lời giải:

Tóm tắt:

Ô tô 1: 2/7 số gạo

Ô tô 2: 3/7 số gạo

Hai ô tô: … số gạo?

Giải:

Hai ô tô chuyển được:

frac{2}{7} + frac{3}{7} = frac{5}{7} (số gạo trong kho)

Đáp số: frac{5}{7} số gạo trong kho.

5.2. Bài tập SGK trang 127

Bài 1: Tính

a) frac{2}{3} + frac{3}{4}

b) frac{9}{4} + frac{3}{5}

c) frac{2}{5} + frac{4}{7}

d) frac{3}{5} + frac{4}{3}

Lời giải:

Giải bài tập toán lớp 4 phép cộng phân số

Bài 2: Tính ( theo mẫu) :

Ôn toán lớp 4 phép cộng phân số

Lời giải:

Luyện tập toán lớp 4 phép cộng phân số

Bài 3: Một xe ô tô giờ đầu chạy được frac{3}{8} quãng đường, giờ thứ hai chạy được frac{2}{7} quãng đường. hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giờ đầu: frac{3}{8} quãng đường

Giờ sau: frac{2}{7} quãng đường

Cả hai giờ: …. quãng đường?

Giải:

Sau hai giờ ô tô đó chạy được là:

frac{3}{8} + frac{2}{7} = frac{37}{56} (quãng đường)

Đáp số: frac{37}{56} quãng đường.

Vuihoc đã giới thiệu đến các em nội dung cơ bản về toán lớp 4 phép cộng phân số. Hãy tham khảo thêm những nội dung về các phép tính khác của phân số trên hệ thống nhé.

Ngoài ra, Vui học còn cung cấp cho các em nhiều dạng bài tập để các em tự ôn luyện hàng ngày.