Khám phá bí ẩn của thời kỳ tiền công nguyên!

Khám phá bí ẩn của thời kỳ tiền công nguyên!

Trong việc học về lịch sử, bạn đã nghe về khái niệm trước công nguyên. Nhưng thực sự, nó diễn ra khi nào? Hãy đọc ngay để tìm hiểu!

1. Trước công nguyên là thời gian nào?

Theo tu sĩ Dionysius Exiguus, công nguyên bắt đầu tính từ năm Chúa Jesu ra đời. Mặc dù không có tài liệu nào nói chính xác về ngày tháng năm sinh của Chúa Jesu. Tuy nhiên, tu sĩ Dionysius Exiguus nói rằng, Chúa ra đời vào năm 1 công nguyên (1 CN).

Khám phá bí ẩn của thời kỳ tiền công nguyên!

Ngày sinh của Chúa Jesu được xem là điểm phân biệt giữa thời gian trước CN và CN.

Vì lịch công nguyên không có năm 0, nên các năm trước công nguyên sẽ là -1, -2, -3, -4, -5….. Khi ghi, không có dấu âm (-) mà sẽ có từ trước công nguyên (TCN) đứng sau. Ví dụ: Năm 1 TCN, năm 2 TCN, năm 3 TCN…

Bắt đầu từ khi Chúa Jesus ra đời cho đến các năm tiếp theo, được xác định là thời kỳ công nguyên.

Tóm lại, trước công nguyên là thời điểm trước khi Chúa Giêsu ra đời (năm 1 CN). Công nguyên cũng bắt đầu từ năm 1 khi Chúa chào đời.

READ  Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khởi đầu phiên mã ở sinh vật nhân thực   

2. Trước công nguyên trong tiếng Anh được gọi là gì?

Trong tiếng Anh, trước công nguyên được viết là Before Christ, viết tắt là BC. Ý nghĩa là trước công nguyên là trước khi Thiên Chúa ra đời.

Liên quan đến khái niệm trước công nguyên là khái niệm Anno Domini, viết tắt là AD- có nghĩa là Kỷ nguyên của Chúa hoặc Kỷ nguyên Kito.

Khám phá bí ẩn của thời kỳ tiền công nguyên!

Thời gian trước công nguyên tính từ số 1 ở bên tay trái.

3. Bao nhiêu năm trước công nguyên?

Hãy tưởng tượng trên một trục thời gian, mốc giữa là 0. Phía trước số 0 là thời gian âm vô tận và phía sau số 0 là thời gian dương vô tận. Nếu đặt mốc thời gian là năm sinh của Chúa Jesus ở giữa, bạn sẽ hiểu rằng trước công nguyên là thời gian không giới hạn, không thể xác định được.

Thời gian trước công nguyên là vô hạn.

4. Sau công nguyên là năm mấy?

Nhiều tài liệu viết về sau công nguyên nhưng thực ra, đó là cách viết hoàn toàn sai. Chỉ có trước công nguyên và công nguyên mà thôi. Từ năm sinh của Chúa đến thời đại chúng ta đang sống đều là công nguyên. Công nguyên chỉ kết thúc khi có sự thay đổi về định nghĩa như đã nói ở trên.

5. Làm thế nào để tính thiên niên kỷ trước công nguyên?

Theo cách tính thông thường, mỗi 1000 năm được gọi là một thiên niên kỷ. Do đó, một thiên niên kỷ trước công nguyên sẽ là khoảng thời gian từ năm 1 TCN đến năm 1000 TCN.

READ   Chu vi tam giác - Cách tính diện tích và công thức tính đầy đủ

Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng, do không có năm 0 nên những năm kết thúc bằng số 0 không được tính là một năm. Chính vì vậy, thiên niên kỷ đầu tiên TCN sẽ từ năm 1 TCN đến năm 1001 TCN. Thiên niên kỷ thứ hai TCN sẽ từ năm 1002 đến năm 2002 TCN…

Khám phá bí ẩn của thời kỳ tiền công nguyên!

Công cụ di chuyển của người Ai Cập cổ đại trước công nguyên

Ở một góc nhìn khác, cũng có quan điểm rằng, thiên niên kỷ trước công nguyên bắt đầu từ năm 1 TCN đến năm 1000 TCN. Thiên niên kỷ thứ hai TCN bắt đầu từ năm 1001 đến năm 2000 TCN, thiên niên kỷ thứ ba TCN bắt đầu từ năm 2001 đến năm 3000 TCN.

Ngoài ra, còn một quan điểm khác về cách tính thiên niên kỷ trước công nguyên là từ ngày 1 tháng 1 năm 1 CN đến ngày 31 tháng 12 năm 999 là thiên niên kỷ thứ nhất. Từ năm 1000 đến năm 1999 là thiên niên kỷ thứ hai TCN. Từ năm 2000 đến năm 2999 là thiên niên kỷ thứ ba TCN.

Tóm lại

Dưới đây là một số điều thú vị về thời kỳ trước công nguyên. Bây giờ, khi bạn tham gia các bài học lịch sử liên quan đến công nguyên, bạn đã sẵn sàng hiểu sâu hơn rồi đấy. Chúc các bạn học tốt nhé!