Công thức tính thế năng của điện tích hay nhất | Cách tính thế năng của điện tích

Với loạt bài Công thức tính thế năng của điện tích Vật Lí lớp 11 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, biết Cách tính thế năng của điện tích từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 11.

Bài viết Công thức tính thế năng của điện tích gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và 3 Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính thế năng của điện tích Vật Lí 11.

1. Định nghĩa

Thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm mà ta xét trong điện trường

2. Công thức

– Trong trường hợp điện tích q nằm tại điểm M trong một điện trường bất kì do nhiều điện tích gây ra thì có thể lấy thế năng bằng công của lực điện khi di chuyển q từ M ra vô cực. Đó là vì ở vô cực, tức là ở rất xa các điện tích gây ra điện trường thì điện trường bằng 0 và lực điện cũng bằng 0. Do vậy:

READ  Nội Dung Học Thuyết Tiến Hóa Của Đacuyn: Nguyên Nhân Và Ý Nghĩa

WM = AM∞

Vì độ lớn của lực điện luôn tỉ lệ thuận với điện tích thử q nên công và thế năng của một điện tích tại M cũng tỉ lệ thuận với q:

WM = AM∞ = VMq

– Trong đó:

+ WM: Thế năng của một điện tích điểm q tại điểm M (J)

+ AM∞: Công của lực điện trường trong sự dịch chuyển điện tích điểm q từ điểm M tới vô cùng (J)

+ VM : Điện thế tại điểm M (V)

+ q: Điện tích (C)

3. Mở rộng

– Công của một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện tác dụng lên điện tích sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường

AMN = WM – WN

– Trong đó:

+AMN : Công của một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường

+ WM: Thế năng của một điện tích điểm q tại điểm M (J)

+ WN: Thế năng của một điện tích điểm q tại điểm N (J)

4. Bài tập minh họa

Bài tập 1: Tính thế năng của một electron tại điểm H trong điện trường của một điện tích điểm. Biết điện thế tại điểm H là 3V.

Hướng dẫn giải:

+Áp dụng công thức

Bài tập 2: Thế năng của một điện tích q = -10-19 tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là 2.10-19(J) . Điện thế tại điểm M là

Hướng dẫn giải:

+ Áp dụng công thức

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 11 quan trọng hay khác:

  • Công thức tính điện thế

  • Công thức tính hiệu điện thế

  • Công thức tính tụ điện

  • Công thức tính tụ điện mắc nối tiếp

  • Công thức tính tụ điện mắc song song

READ  Gợi ý cách viết sở thích trong CV tạo điểm nhấn cá nhân và thu hút

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác