Thứ năm 23/05/2013

  • Gửi bài viết qua email
  • In ra
  • Lưu bài viết này

Căn duyên tiền định của Vợ tuổi Bính Tý

Nữ tuổi Bính Tý chọn người hợp hôn mang lại hạnh phúc.Các bạn hãy tham khảo trích lược Căn Duyên Tiền Định Gái tuổi Bính Tý sau đây. Mong các bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. Gái tuổi Bính Tý sanh tháng 1, 4, 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

VỢ tuổI BÍNH TÝ Chổng tuổi BÍNH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn thường gặp cảnh tốn hao, phải trải qua nhiều phen thành bại rồi lâu sau mới dễ làm ăn, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, bản thân có tiểu tật, tánh lạt lỏng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí nhờ phước đức. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt, lo tính việc chi cũng đặng thông suốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi, hay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hòa thuận, ở với nhau nên kiên cố làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về ý tình nên kiên nhẫn. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo làm ăn dễ dàng, ăn nói hay lo tính việc chi thường có quí nhân giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt long, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo, làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên cần năng và kiên nhẫn. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen, qua hạn mới dễ làm ăn, buổi đầu không đặng phát tài, tánh lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên chung lo, về hào tài có phần luân chuyển. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo , hào tài đủ no qua ngày, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền, tánh lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên cố mới ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ý tánh nên kiên nhẫn nại và nhờ phước đức. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá, cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chơn hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống đồng lo sẽ đặng làm nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng chung lo thêm tốt.

READ  Rau cải thìa bao nhiêu calo? Ăn cải thìa có giảm cân không?

VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, đặng có chút ít chức phận để làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi, tánh lạt long, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng như thế, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở vớI nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi, tánh lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tay làm có tài, cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, khá cần năng và chung lo làm ăn mới nên. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiến cố làm ăn mới ấm no. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, lạt lỏng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, ý tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn mới đặng. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, có chút ít chức phận để làm ăn, hào tài đủ no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh lạt long, bản than tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp, chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên kiên cố hào tài hay luân chuyển. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống khá kiên cố làm ăn mới đặng. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên . Vợ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên cần năng sẽ đặng ấm no. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh lạt long, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn khá kiên cố mới nên. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá cần năng mới đặng ấm no. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hay xung ý, nên nhẫn nại làm ăn đặng. VỢ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Dương Công Hầu fengshuiexpress.net chúc các bạn hạnh phúc!

READ  Nên thắp hương vào ngày 30 hay mùng 1? Cẩn thận kẻo bề trên trách phạt

Tác giả: Admin | Đã xem: 45636